Skip to main content

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών


ROTGR s01 v01 01Ίδρυση Ρ.Ο. Αθηνών
Τον Δεκέμβριον του 1928 ιδρύθηκε ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ο πρώτος Όμιλος όχι μόνον στην Ελλάδα και την υπόλοιπη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Η πρώτη επίσημη πανηγυρική συνεστίαση, όπου επεδώθη η Χάρτα Αναγνωρίσεως του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1928 στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρεταννίας, στην Αθήνα.
Το Διεθνές Ρόταρυ αποδίδοντας μεγάλη σημασία στην ίδρυση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών είχε αποστείλει ως ενταταλμένον του το μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ και υπεύθυνον επέκτασης του Ρόταρυ στην περιοχή, τον Ροτ. James W. Davidson.
 
Στον επίσημο χαιρετισμό του, ο Ροτ. James D. Davidson ανέφερε μεταξύ άλλων:
 
«......Οὐδεμία, εἶπε, χώρα ἀπὸ τὰς πολλὰς ποὺ μετέχουν εἰς τὸ Ρόταρυ παρουσιάζει ἀνωτέραν ποιότητα πολιτῶν ἀπὸ τὴν περὶ ἐμὲ συγκεντρωμένην σήμερον. Τὰ λαμπρὰ μνημεῖα μεγάλου ἀρχαίου λαοῦ, τοῦ ὁποίου αἱ τέχναι καὶ ὁ πολιτισμὸς ἀκόμη καὶ σήμερον παραμένουν ὑπόδειγμα πρὸς ἄμιλλαν, διὰ τὸν κόσμον ὁλόκληρον εὑρίσκονται εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ τόπου ὅπου εἴμεθα. Δὲν θὰ ἦτο ἆραγε λογικὸν νὰ ἀναμείνωμεν ἀπὸ σᾶς τοὺς Ἀθηναίους, ἐμπνευσμένους, ὅπως θὰ εἶσθε βέβαια ἀπὸ τὰ ἔνδοξα κατορθώματα λαοῦ, ἀποκτήσαντος ἄλλοτε παγκόσμιον ἐπιρροήν, ὅτι θὰ προέλθῃ δι’ ἡμᾶς τοὺς συναδέλφους σας ροταριανούς, ὄχι μόνον τόνωσις ἀλλὰ καὶ μεγάλη, διὰ τῶν συμβουλῶν καὶ τοῦ παραδείγματός σας, προαγωγὴ τῶν σκοπῶν τοῦ Ρόταρυ, τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ ἰσχυρότερον καὶ ἱκανώτερον εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου του διὰ τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος.....».

Ιστορική αναδρομή

Η Αθήνα στο Ρόταρυ - Το Ρόταρυ στην Αθήνα

H JAMES DAVIDSONΑπό το αρχείο του Ομίλου μας. Αναδημοσίευση από το Τεύχος 5-6 (2013-14) Περιοδικόν The Rotarian, Ιούλιος 1929

Η Aθήνα στo Ρόταρυ ή καλύτερα τό Ρόταρυ στην Αθήνα δημιουργεί έναν υποβλητικό τίτλο. Ο συνδυασμός του παλιού με το καινούργιο και αντιστρόφως, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα.
Η πόλη του Πλάτωνα, του Σωκράτη και του Αριστοτέλη, ο τόπος καταγωγής της ηθικής φιλοσοφίας, θα έχει στην σκιά της Ακρόπολης, μία ομάδα ανδρών που ίσως περικλείουν ένα Πλάτωνα, ένα Σωκράτη ή ένα Αριστοτέλη του αύριο. Πέρα, όμως, από τα οράματα, η οργάνωση του Ρόταρυ στην Αθήνα ακολουθεί μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις επέκτασης και ιδρύσεώς του.
Ο Ροτ. James Davidson, ως εκπρόσωπος του Διεθνούς Ρόταρυ και υπεύθυνος για την επέκτασή του στην εγγύτερη Μέση Ανατολή, έφερε σε επιτυχία το έργο του, εκεί όπου κάποιος άλλος θα είχε αποτύχει νίπτοντας τας χείρας του. Έφθασε στην Αθήνα με υδροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη, κατά την περίοδο που μαινόταν ένας πυρετώδης αγώνας στο διπλωματικό πεδίο, που θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε δυσκολία.
Στην Αθήνα βρήκε ανθρώπους από την Ελληνο-Αμερικανική κοινότητα, καθώς Βασιλικούς και Βενιζελικούς (οι δύο τελευταίες ομάδες, με έντονο πολιτικό και κομματικό χαρακτήρα δεν είχαν θερμές σχέσεις μεταξύ τους). Συνάντησε τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, από τον οποίο έλαβε την έγκριση και την συμπάθειά του.

Το γράμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Ἀθῆναι, 11 Δεκεμβρίου
Ἀγαπητὲ κύριε Davidson,
Ἐδιάβασα τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ, τὴν ὁποίαν μοῦ ἐγχειρήσατε καὶ διὰ τὴν ὁποίαν σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς. Αἱ ἀρχαὶ ἀποτελοῦσαι τὴν βάσιν τῆς κινήσεώς σας, αἱ ἰδέαι τῆς ἀμοιβαίας κατανοήσεως, τῆς ἐπαγγελματικῆς συνεργασίας, διεθνῶς, ἀνδρῶν ἡνωμένων εἰς τὸ ἰδανικὸν τοῦ ὑπηρετεῖν, εἶναι ἀρχὰς τὰς ὁποίας ἔχομεν καθῆκον ἵνα προωθήσωμεν ἐπιμόνως. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον παρακολουθῶ μὲ μεγάλον ἐνδιαφέρον καὶ συμπάθειαν τὴν δράσιν αὐτὴν στοχεύουσα εἰς τὴν ἐπέκτασιν τῆς Ροταριανῆς Κινήσεως εἰς τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ ἰδίᾳ εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Εἰλικρινῶς δικός σας,

Ε. Κ. Βενιζέλος
Ἀθῆναι, Ἑλλάς, 11 Δεκεμβρίου 1928

  

Ο Βενιζέλος, είναι 68 ετών, γεμάτος υγεία και ενεργητικότητα. Εργάζεται δεκαπέντε ώρες την ημέρα, έχει απλές, δημοκρατικές ιδέες, μιλάει καλά την αγγλική, και είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ρόταρυ, με την έννοια μιας κίνησης ενωμένων ανθρώπων, προερχόμενων από διαφορετικά πολιτικά κόμματα.
Πέρα από την αρχική δυσκολία τας αναζήτησης υποψηφίων μελών από τα αντίπαλα κομματικά στρατόπεδα, ο Davidson αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, την «μεσημεριανή διακοπή». Ο κάθε ένας πήγαινε στο σπίτι του για το γεύμα και επέστρεφε και πάλι στις 3 το μεσημέρι. Ο ίδιος πρότεινε η ροταριανή συνάντηση να γίνεται το βράδυ, συνοδεία δείπνου, μία φορά τον μήνα. Στην συνέχεια, υπήρξε το «οικονομικό πρόβλημα». Το Ρόταρυ ήταν ακριβό για τους Έλληνες.
Παρά τις δυσκολίες αυτές, ιδρύθηκε ο πρώτος Όμιλος, των Αθηνών. Ένας βασιλικός και ένας βενιζελικός έδωσαν τα χέρια για πρώτη φορά. Και Πρόεδρος του Ομίλου ανέλαβε ο Σπύρος Λοβέρδος, ένας ισχυρός άνδρας, που έχαιρε ευρείας εκτίμησης. Μιλά ιταλικά και γαλλικά, και λίγο αγγλικά, είναι λάτρης των γραμμάτων και των τεχνών, έχει ένα υπέροχο σπίτι και μία από τις καλύτερες ιδιωτικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Είναι Πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας, ένα από τά μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας.
Ο Σπύρος Λοβέρδος ελπίζει να μπορέσει να παρακολουθήσει το Συνέδριο του Ρόταρυ στο Σικάγο των Η.Π.Α. την επόμενη χρονιά, μαζί μέ την σύζυγο και την κόρη του. Εν το μεταξύ, αφοσιώνεται στην ενημέρωση περί του Ρόταρυ και στην βιβλιογραφία του, σε όσες γλώσσες μπορεί να διαβάσει. Επίσης, θα δραστηριοποιηθεί ως ειδικός σύμβουλος για την επέκταση του Ρόταρυ και στις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες πόλεις της Ελλάδος, όπως την Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά.
Το να συγχαρείς τον Davidson γι’αυτή την επιτυχία του θα ήταν περιττό. Η σύντομη αυτή αναφορά τα λέει όλα. Η προσπάθειά του στην Κωνσταντινούπολη δεν απέδωσε, λόγο των πολιτικών δυσκολιών, αλλά έσπειρε τους σπόρους για μελλοντική συγκομιδή.


  Ιστορική αναδρομή Ρ.Ο.Α.

  H poster s01 v01

  Ο Έλληνας που γέννησε την ιδέα της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας - Ο Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, η Ολυμπιακή δάδα και ο εμπρηστικός δαυλός του Χίτλερ!

  «Σε εκδήλωση του Ρ.Ο. Αθηνών (1935), το μέλος του Ομίλου, ο αρχαιολάτρης συγγραφέας Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, εισηγήθηκε σε ανώτατο Γερμανό παράγοντα που ήταν παρών στην εκδήλωση, την ιδέα της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Του ανέφερε χαρακτηριστικά: «…θα είχε πολύ βαθύτερον συμβολισμόν… εάν αντί το φως… ν’ αναφθή δια θερμαντικού μέσου, ελαμβάνετο απ’ ευθείας από τον Ήλιον, τον ίδιον δηλαδή θεόν του Φωτός Απόλλωνα…».
  Η ιδέα του μεταφέρθηκε και υιοθετήθηκε από τους Γερμανούς διοργανωτές της Ολυμπιάδας του Βερολίνου, που έσπευσαν να ενημερώσουν και γραπτά για την αποδοχή της. Μάλιστα το 1937 τίμησαν τον Αλ. Φιλαδελφέα με παράσημο και δίπλωμα για την πρότασή του, που έφερε την υπογραφή του Χίτλερ. Απογοητευμένος όμως ο Αλ. Φιλαδελφέας από τις εξελίξεις που ακολούθησαν, επέστρεψε το παράσημο και έγραψε ένα μνημειώδες κείμενο.
  Σ’ αυτό τόνιζε ότι ο Χίτλερ μετέτρεψε το ιερό σύμβολο σε εμπρηστικό δαυλό σπέρνοντας τον θάνατο, πυρπολώντας, ερημώνοντας, κατακρεουργώντας και μεταβάλλοντας τη γη σε απέραντο ερειπιώνα.
  Ο Έλληνας αρχαιολόγος χαρακτήρισε τον Χίτλερ ως νεκροθάφτη του Βερολίνου και προέβλεψε πως θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματά του».

  Απόσπασμα από την ιστοσελίδα «Τα Αθηναϊκά», γράφει ο Ελευθέριος Σκιαδάς.

  H hitler montaz s01 v01 01

   

   

   

  08/05/1952

  Η Α.Μ. ο Βασιλεύς Παύλος
  ομιλών στη συνεστίαση του Ρ.Ο. Αθηνών
  Προεδρία: Κωνσταντίνου Μουτούση

  27/11/1967

  Επίδοση Διπλώματος - Μεταλλίου Ρ.Ο.Α.
  Στον Ηθοποιό Χριστόφορο Νέζερ
  Προεδρία: Χρήστου Σολωμονίδη

  08/1969

  Βραδυά προς τιμήν του Αστροναύτη William Anders. Προεδρία Ευάγγελου Καραμπέτσου.

  02/1970

  ΒΡΑΔΥΑ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ JAMES CONWAY
  Η συνεστίαση έγινε στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρεταννίας

  10/1971

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
  ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ

  12-03-1974

  Βραδυά προς τιμήν του Θιασάρχου
  Κώστα Μουσούρη. Δίπλωμα - Μετάλλιο Ρ.Ο.Α.
  Προεδρία Ευάγγελου Καραμπέτσου