Skip to main content

Αγία Σοφία - Ανοικτή Επιστολή στο Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ

Παγκόσμιο σύμβολο ιστορίας, μνημείο ενότητας και συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών υπήρξε η Αγία Σοφία. Για 85 ολόκληρα χρόνια, από την 1η Φεβρουαρίου 1935, λειτούργησε ως μουσείο και από τις 6 Δεκεμβρίου 1985 ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Χαρακτήρα που βάρβαρα αποφάσισε να της αφαιρέσει με διάταγμά του ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 10 Ιουλίου 2020.

Η εμβληματική Αγία Σοφία, ο βυζαντινός χριστιανικός καθεδρικός ναός της Κωνσταντινούπολης, ανεγέρθη το 537 μ.Χ.. Εκκλησία αφιερωμένη στην Σοφία του Θεού, αλλά για τους Βυζαντινούς ταυτισμένη περισσότερο με την Παναγία. Υπήρξε διαχρονικά σύμβολο της πόλης κατά τη βυζαντινή περίοδο, την οθωμανική, αλλά και την σημερινή εποχή. Γέφυρα αυτοκρατοριών, θρησκειών και πολιτισμών.

Στις 29 Μαΐου 1453 τελέστηκε στην Αγία Σοφία η τελευταία χριστιανική Λειτουργία από τους ελεύθερους πολιορκημένους της Πόλης. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και μέχρι το 1934 έγινε μουσουλμανικό τέμενος. Τότε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο θεμελιωτής τού σύγχρονου Τουρκικού κράτους, την μετατρέπει, ως σύμβολο της νέας κοσμικής Τουρκίας και με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, σε μουσείο (Ayasofya Müzesi) που ανοίγει τις πύλες του στο κοινό την 1η Φεβρουαρίου 1935, καθιστώντας την Αγία Σοφία κέντρο Πνεύματος και Πολιτισμού. Το καθεστώς αυτό ήρθε να αλλάξει με το διάταγμά του ο Ταγίπ Ερντογάν μετά από 85 συναπτά έτη και, έτσι, από τις 24 Ιουλίου 2020 η Αγία Σοφία λειτουργεί και πάλι ως τζαμί.

Η διεθνής κοινότητα «υποδέχθηκε» με κατακραυγή και δηλώσεις καταδίκης την απόφαση, κάνοντας λόγο για βεβήλωση του Μνημείου και αλλοίωση του χαρακτήρα του. Η UNESCO, που στάθηκε αδύναμη να αποτρέψει την τουρκική αυτή πρόκληση, ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει εκ νέου το νέο καθεστώς.

Η ανάδειξη της Αγίας Σοφίας ως Παγκόσμιου Μνημείου περιλαμβάνεται στις ιστορικές ζώνες της Κωνσταντινούπολης που έχουν εγγραφεί στον «Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς» το 1985. Η αλλαγή, όμως, της χρήσης του από μουσείο σε τέμενος δεν συνάδει με τα κριτήρια της κήρυξής του ως τέτοιο, προσβάλλει την έννοια του “Παγκόσμιου Μνημείου” και αλλοιώνει την αυθεντικότητά του ως προς στις άυλες αξίες, τη χρήση και τη λειτουργία του.

«Είναι λυπηρό που η απόφαση της Τουρκίας δεν ήταν αντικείμενο διαλόγου, ούτε υπήρξε κάποια γνωστοποίηση νωρίτερα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Εκπαιδευτική - Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και συνεπής στις αρχές του για παγκόσμια αμοιβαία κατανόηση, ειρηνική συμβίωση, δημιουργία αλλά και διατήρηση άρρηκτων σχέσεων στον κόσμο, καλεί το Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ να ασκήσει την επιρροή του στην UNESCO -οργάνωση η οποία ιδρύθηκε με δική του προτροπή- προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να συμβάλλει με κάθε μέσο στην άρση της απόφασης που μετατρέπει την Αγία Σοφία σε τζαμί και να επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, οικονομικές και άλλες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, έχοντας εμπιστοσύνη στις αρχές και αξίες της Παγκόσμιας Οργάνωσής μας, είναι βέβαιος ότι το Διεθνές Ρόταρυ θα ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημά μας, που αποτελεί αίτημα ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας.

Η επιστολή στα Αγγλικά

Hagia Sophia
Open letter to the Board of Rotary International

Hagia Sophia has been a world symbol of history, a monument of unity and coexistence of cultures and religions. For 85 whole years, from February 1, 1935, it operated as a museum and from December 6, 1985 it was declared a UNESCO World Heritage Site. Turkish President Recep Tayyip Erdogan decided to remove its character barbarically by decree on July 10, 2020.

The emblematic Hagia Sophia, the Byzantine Christian Cathedral of Constantinople, was erected in 537 AD. A church dedicated to the Wisdom of God, but for the Byzantines it has been more identified with Virgin Mary, it has been the symbol of the city during the Byzantine period, as well as the Ottoman and today. A bridge of empires, religions and cultures.

On May 29, 1453, the last Christian Service was celebrated in Hagia Sophia by the free besieged of the city. After the fall of Constantinople and until 1934 it became a mosque. Then Kemal Ataturk, the founder of the modern Turkish state, turned it, as a symbol of the new Turkish State and by decision of the cabinet, into a museum (Ayasofya Müzesi) that opens its gates to the public on February 1, 1935, making the Hagia Sophia the center of Spirit and Culture.

After its proclamation as a world cultural heritage monument, Hagia Sofia is protected under international law by the International Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 23 November 1972. Pursuant to Articles 4 and 6 (1) of the Convention: a) Each State Party will do all it can to ensure the identification, protection conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage situated on its territory, b) the States Parties tο this Convention recognize that cultural and natural heritage constitutes a world heritage whose protection is the duty of the international community as a whole to co-operate.

This regime came to be changed by a decree of Tayyip Erdogan, after 85 consecutive years and, thus, as from July 24, 2020, Hagia Sophia operates again as a mosque.

It is self-evident that such action by Turkey's President, causes serious grievance to the religious sentiment of millions of Christians, violates fundamental human values and directly offends international law and European civilization. And it should be treated as such.

The international community "welcomed" the decision with outcry and statements of condemnation, talking about desecration of the Monument and alteration of its character. UNESCO, which was unable to prevent this Turkish provocation, announced that it would re-evaluate the new regime.

The designation of Hagia Sophia as a World Monument is included in the historical zones of Istanbul that were inscribed on the "World Heritage List" in 1985. However, the change in its use from a museum to a mosque does not meet the criteria for its declaration as such, it offends the meaning of the "World Monument" and alters its authenticity in terms of intangible values, its use and operation. "It is unfortunate that Turkey's decision was not the subject of dialogue, nor was there any prior notification," the United Nations Educational, Scientific and Educational Organization said in a statement.

The Rotary Club of Athens Athinai, particularly sensitive and consistent with the principles for global mutual understanding, peaceful coexistence, creation and maintenance of inseparable relations in the world, calls on the Board of Rotary International to exert its influence on UNESCO - an organization founded at its own instigation - in order for it to contribute by all means to the revocation of the decision that turns Hagia Sophia into a mosque and to impose the relevant sanctions, financial and others, in case of non-compliance.

The Rotary Club of Athens Athinai, having confidence in the principles and values of our International Organization, is confident that Rotary International will meet our fair request, which is a request of the entire international community.

We look forward to your support in addressing this issue together in our common institutional body, Rotary International.


Η απάντηση του Διεθνούς Ρόταρυ

From: Kathrin Persiano [mailto:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.]
Sent: Friday, September 04, 2020 9:48 AM
To: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Cc: John Hewko <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;; Laurie McCarthy <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;; Ulpia Phillips <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;; Viviana Cane <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;
Subject: FW: LETTER TO THE BOARD OF R.I. FROM R.C. OF ATHINAI (0013410), GREECE
Importance: High

Dear Club President Tiginagas,

Dear Rotarians,

Thank you for your letter expressing concerns on the change the status of Hagia Sophia. We are responding on behalf of RI General Secretary John Hewko.

We understand and sympathize with the turmoil created by decisions of the Turkish government within the members of your Rotary club of Athinai.

Rotary Code of Policies Article 2.090 “Clubs and Politics” states thatRI and its member clubs must refrain from issuing partisan political statements. Rotarians likewise are prohibited from adopting statements with a view to exerting any corporate pressure on governments or political authorities. (October 2013 Mtg., Bd. Dec. 31). Because its world-wide membership includes persons of many facets of political opinion, no corporate action or corporate expression of opinion shall be taken or given by Rotary on political subjects. (April 2016 Mtg., Bd. Dec. 157)”

Rotary International cannot voice an opinion on this issue nor exert its influence over UNESCO. Our policies prohibit the circulation of resolutions or opinions, as well as actions dealing with world affairs or international problems of a political nature. Rotary’s unbiased nature and the commitment of Rotarians to sustain Rotary’s culture is what allows the organization to keep focusing on worldwide service, fostering peace and prosperity.

The Purposes and Object of RI, as listed under Articles 3 and 4 of the RI Constitution, require the organization to nurture and continue a culture of neutrality, essential to the furthering of international and global work.

We hope that the club of Athinai will continue to support the crucial principles of mutual understanding and peace through its projects and actions.

Sincerely,
Kathrin Persiano

.........................

Kathrin Persiano
Team Lead | Southern Europe | Club & District Support
Tel: +41 (0)44 387 7125

rotary.org

Ο Όμιλος "Rotary Club of Washington. D.C. (U.S.A.)", ανταποκρίθηκε στην ανοικτή επιστολή που έστειλε ο Όμιλος μας στο Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ, σχετικά με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, με την παρακάτω επιστολή:

Washington