ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Χρήσιμο υλικό μελών Ρ.Ο.Α.

Το παρακάτω υλικό διατίθεται αποκλειστικά στα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, για προσωπική τους ενημέρωση και χρήση. Δεν επιτρέπεται η διανομή του σε μή μέλη του Ρ.Ο.Α., χωρίς την έγκριση του Ρ.Ο.Α.

 

Κατάλογος μελών:    Έκδοση 08/2015
Καταστατικό:   Τροποποίηση 2013
Εσωτερικός Κανονισμός:   Τροποποίηση 2013
Εγχειρίδια:   Προέδρου   |   Γραμματέα   |   Ταμία
Περιοδικό:
Τεύχη 2015-16:  

  1-2 | 3-4 | 5 | 6 |

Τεύχη 2014-15: 

 1-2 | 3-4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-26

  

   

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©