ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Ὕμνοι τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν (1956 και 2004)...

     
     

ΙΔΡΥΣΙΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΥΜΝΟΙ
ΚΑΜΠΑΝΑ 100ΕΤΙΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 75ΕΤΙΑΣ

 

Ὕμνος τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν (1956)

Στίχοι Ἄγγελου Δόξα – Μουσικὴ Γεωργίου Σκλάβου

 
I II

Σκληρὴ ἡ ζωή. Γιὰ τὸν ἀγώνα

Ψυχὲς καὶ χέρια ἀδελφικὰ

Δοσμένα, στέρηα εἶναι κολώνα

Γιὰ τὰ μεγάλα ἰδανικά.

Ὑπηρετῶ τὴ Δικαιοσύνη,

Τὴν Ἐργασία καὶ τὴ Χαρά,

γι’ ὅλουςπλέρια ἀδελφοσύνη

Μὲ τῆς Εἰρήνης τὰ φτερά.

 

Πιστεύω σ’ ὅ,τι ἡ ἀνθρωπότης

Ἔχει πιὸ Ὡραῖο καὶ πιὸ Σωστό,

Εἶμαι τοῦ Ρόταρυ στρατιώτης

Κι’ εἶμαι περήφανος γι’ αὐτό.

 

Ἡ θέλησή μου στὸ σκοπὸ της

Ἔχει τὴν πίστι φυλαχτό,

Εἶμαι τοῦ Ρόταρυ στρατιώτης

Κι’ εἶμαι περήφανος γι’ αὐτό.

 

Ὕμνος Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν (2004)

Στίχοι Νικολάου Μπαλάνου – Μουσικὴ Εὐαγγέλου Πιτσιλαδῆ

I II

Σὲ γνώρισα σὰν σκόρπισες τὰ πάθη

Ἥλιε λαμπρόφωτε τῆς ἀρετῆς

Ἦλθες δροσάτη ἀλήθεια μέσ’ τὰ λάθη

Πνεῦμα γαλήνης, βάλσαμα ψυχῆς.

 

Φτερούγισες κι  ἔσπειρες ἐλπίδες

Δύναμη πρόβαλες καὶ ἀνθρωπιά

Τὸν πόνο ἁπάλυνες, τὴν πείνα πῆρες,

Τὴ νιότη μπόλιασες στὰ γηρατειά.

 

Ἐλᾶτε νὰ γκρεμίσουμε τὰ τείχη

Τά χέρια μας ψηλὰ νὰ ἑνώσουμε γερὰ

Γέφυρες φτιάξαμε ζωῆς στὰ σκότη

Εἰρήνη, θέληση, ἀγάπη, προσφορά.

Ἐλᾶτε νὰ γκρεμίσουμε τὰ τείχη

Τά χέρια μας ψηλὰ νὰ ἑνώσουμε γερὰ

Γέφυρες φτιάξαμε ζωῆς στὰ σκότη

Ρόταρυ, θέληση, ἀγάπη, προσφορά.

 

(Ὁ Ὕμνος στὸ Ρόταρυ κυκλοφώρησε σὲ cd εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 75ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ὁμίλου μας. Τὸ ἐξώφυλλον τοῦ cd ἐφιλοτέχνησε ὁ γνωστὸς ζωγράφος Νικόλαος Φραντζολᾶς καὶ τὴν ἐπιμέλεια ἠχογραφήσεως καὶ παραγωγῆς ὁ Ροτ. Εὐάγγελος Πιτσιλαδῆς)

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©