ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2011-12...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2010-2011 ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΤΟΣ 2014-2015
 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2011-2012

Προεδρία ΚΑΘ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΡΑΠΤΗ

27 Σεπτεμβρίου  & 4 Ὀκτωβρίου 2011 (6-7) :-

Ὁμιλία τοῦ Ρκτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ, Προέδρου Ὁμίλου Ροταράκτ Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέμα : «Ἡ ἀνομοιότητα τῶν Ροταρακτόρων μετα­ξὺ τῶν διαφόρων χωρῶν τῆς ὑφηλίου, ὡς βασικὸ ἐργαλεῖο προσφορᾶς, συνεννόησης, συνεργασίας καὶ συναδέλφωσης μεταξύ των».

 

   

Ὁμιλία τοῦ Δρ. ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ-ΠΡΟ­ΔΡΟ­ΜΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ἑται­ρείας Γενικῆς Ἰατρικῆς, μὲ θέμα : «Ἡ διαχρονικὴ σκέψη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα».

 

11 & 18 Ὀκτωβρίου 2011 (8-9)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητοῦ Σχολῆς Ναυπηγῶν τοῦ Ε.Μ.Π., Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Ἡ Ναυ­τιλία καὶ τὰ Ναυπηγεῖα».

   

Ὁμιλία τοῦ Δρ. ΙΩΑΝΝΟΥ Λ. ΜΑΝΝΑΙΟΥ, Ἀ­νω­τάτου Γενικοῦ Ἀρχιάτρου ἐ.ἀ., Νευρολόγου-Ψυ­χιάτρου, μὲ θέμα : «Ἡ μάστιγα τῶν ναρκωτι­κῶν ὡς ἀνασχαιτικὸς παράγων στὴν εὐημερία, τὴν πρόοδον καὶ τὸν πολιτισμὸν τῆς κοινωνίας».

 

25 Ὀκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2011 (10-11)

 
:- Ὁμιλία τοῦ Στραγητοῦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΑΡΒΕΛΗ, Ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, Τακτικοῦ Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «28η Ὀκτω­­βρίου 1940 : Τὸ ἱστορικὸ ΟΧΙ».

 

8 & 15 Νοεμβρίου 2011 (12-13)

:- Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΙΓΚΩΝΗ, τ. Δ/ντοῦ Β΄θμιας Ἐκπαίδευσης Ἀθηνῶν, Μαθη­ματικοῦ, μὲ θέμα : «21η Δεκεμβρίου καὶ κάτι! Θὰ ἔλθη ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου ; Θρησκευτική, ἐπι­στημονικὴ καὶ ἡ ἄποψη τῶν ἐπιτηδείων».

 

    Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, Ὁμ. Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας καὶ τ. Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Προέδρου τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας, μὲ θέμα : «Διαλογισμοὶ γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ τὴν γλῶσσα μας».

 

   

Πανελλήνια Ἐκστρατεία Ρ.Ο.Α.-Ε.ΚΕ.ΔΙ «Πρόλαβε τὸν Διαβήτη σου». (Μέρος 1ον)

«Σακχαρώδης Διαβήτης : Ἡ σύγχρονη καλπάζουσα ἐπιδημία».

 

22 & 29 Νοεμβρίου 2011 (14-15) :- Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Διοικητοῦ τῆς 2470 Περιφερείας Δ.Ρ., Δικηγόρου, μὲ θέμα : «Γιὰ τὸ Ρόταρυ ποὺ ἀγαπᾶμε, σὲ μιὰ Περιφέρεια ποὺ ἀξίζουμε».

 

   

Πανελλήνια Ἐκστρατεία Ρ.Ο.Α.-Ε.ΚΕ.ΔΙ «Πρόλαβε τὸν Διαβήτη σου». (Μέρος 2ον)

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΒΑΡΣΟΥ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., Διευθυντοῦ Νευρο­χειρου­ρ­γικῆς Κλινικῆς Ε.Ε.Σ., μὲ θέμα : «Ροταριανὸς Ὅ­μιλος Ἀθηνῶν (1928-2011): 83 χρόνια ἀδιάλει­πτης προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπον»  
6 & 13 Δεκεμβρίου 2011 (16-17) :-

Πανελλήνια Ἐκστρατεία Ρ.Ο.Α.-Ε.ΚΕ.ΔΙ «Πρόλαβε τὸν Διαβήτη σου». (Μέρος 3ον)

Ὁμιλία τῆς Δρ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΝΑΚΑ-GANTE­Ν­BEIN, Διδάκτωρος τοῦ  Πανεπιστημίου Βέρνης Ἑλβετίας, Ἀναπληρώτριας Καθηγήτριας Παι­δια­τρικῆς Ἐνδοκρινολογίας-Νεανικοῦ Διαβήτη (Α΄ Παιδιατρικὴ Κλινικὴ Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Νοσοκομείου Παίδων «Ἁγία Σοφία»), μὲ θέμα : «Ἰδιαιτερότητες τῆς ἐπιτυχοῦς ἀντιμετώπισης τοῦ Σακχαρώδη Διαβήτη στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφήβους». 
20 & 27 Δεκεμβρίου 2011 (18-19) :- Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Προδιοικητοῦ τῆς 2484 Περιφερείας Δ.Ρ., μὲ θέμα : «Χριστούγεννα : Ἕνα κάλεσμα καὶ ἕνα χαμόγελο».

 

14 & 21 Φεβρουαρίου 2012 (26-27) :- Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, Καθηγητοῦ Βιοχημείας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Προέδρου Τμήματος Βιολογίας τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Τακτικοῦ Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν (EASA), μὲ θέμα : «Κώστας Σέκερης: Ἀπὸ τὴν πραγματικότητα στὸν Μῦθο».

 

28 Φεβρουαρίου & 6, 13 καὶ 20 Μαρτίου 2012 (28-29-30-31) :-

Βραδυὰ «Ὀργανισμοῦ Ὑποτροφιῶν Εἰρήνης καὶ Μιχαὴλ Πουλμέντη» τοῦ Ρ.Ο. Ἀθηνῶν.

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗ, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ὑποτροφιῶν Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Ἀρχὴ Ἄνδρα δείκνυσι».

Χαιρετισμὸς τοῦ Κυρίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕΛΙΜΑ, Ἀντιστρατήτου ἐ.ἀ.  
    Ὁμιλία τῆς Κυρίας ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ, Καθηγήτριας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Παθολόγου-Λοιμωξιολόγου, Δι­ευθύντριας τῆς ΣΤ΄ Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου «Ὑγεία», μὲ θέμα : «Πολεμῶντας τὴν μικροβιακὴ ἀντοχὴ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο: Καὶ ὅμως μιὰ τεράστια εὐθύνη γιὰ τὸν κάθε Ἕλληνα πολίτη».

 

27 Μαρτίου & 3 Ἀπριλίου 2012 (32-33)

 
:- Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, Κα­θηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ι.Ο.Β.Ε., μὲ θέμα : «Ἄξονες Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση».

 

8 & 15 Μαΐου 2012 (36-37) :- Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΕΦΟΥ, Κα­θηγητοῦ τῆς Φυσικῆς τῆς Ἀτμόσφαιρας τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, Τακτικοῦ Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἐπόπτου τοῦ Κέντρου Ἔρευνας Φυσικῆς τῆς Ἀτμόσφαιρας καὶ Κλιματολογίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Τὸ Περιβάλλον στὴν ἐποχὴ τῆς σύμπτωσης τῆς ἀνθρωπογενοῦς παρέμβασης μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση».

 

22 & 29 Μαΐου 2012 (38-39) :- Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Οἰκονομολόγου, Συμβούλου Ἐπικοινωνίας, Μέλος τοῦ Δ.Σ. Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Πολιτικὴ ἐπι­κοι­νωνία : Ἡ διαμόρφωση τοῦ προφίλ τῶν πολιτι­κῶν, τῶν κομμάτων καὶ ἄλλα συναφῆ...».

 

5 & 12 Ἰουνίου 2012 (40-41) :- Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΒΑΡΣΟΥ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., Προέδρου Ἐπιτροπῆς Βραβείου L.d.Vinci Ρ.Ο.Α., Διευθυντοῦ Νευροχει­ρου­ρ­­γικῆς Κλινικῆς Ε.Ε.Σ., μὲ θέμα: «Πεπραγμένα τῆς 38ης ἀπονομῆς τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Βραβείου Leonardo da Vinci,. Tours Γαλλίας (1-3-Ἰουνίου 2012)

 

19 & 26 Ἰουνίου 2012 (42-43) :-

Ἀπολογισμὸς Πεπραγμένων περιόδου 2011-2012 Ροτ. Καθηγητοῦ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΡΑΠΤΗ, Προέδρου Ρ.Ο.Α. καὶ ἀνάληψη τῆς Διοικήσεως περιόδου 2012-2013.

Ἀπολογισμὸς Περιόδου 2011-2012 καὶ Ἐκθέσεις Ἐλεγκτῶν. Προϋπολογισμὸς Περιόδου 2012-2013.

Πίνακας κινήσεως μελῶν Ρ.Ο.Α.

Πίνακας περιεχομένων ὁμιλιῶν περιόδου 2011-2012.

 

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©