ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 1960-1970...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
    ΕΤΟΣ 1960-61     ΕΤΟΣ 1961-62     ΕΤΟΣ 1962-63     ΕΤΟΣ 1963-64     ΕΤΟΣ 1964-65
    ΕΤΟΣ 1965-66     ΕΤΟΣ 1966-67     ΕΤΟΣ 1967-68     ΕΤΟΣ 1968-69     ΕΤΟΣ 1969-70
 

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1960-61

Προεδρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ

14ης Ιουλίου 1960

Ομιλία του Ροτ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ, με θέμα: «Εντυπώσεις από το Miami Beach».

27ης Οκτωβρίου 1960

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, Λογοτέχνου, επί τη ευκαιρία του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940, με θέμα: «28η Οκτωβρίου 1940».

29ης Δεκεμβρίου 1960

Ομιλία του Ροτ. Α. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, με θέμα: «Η αξία του εξωτερικού τουρισμού δια την Ελληνικήν οικονομίαν».

29ης Νοεμβρίου 1960

Ομιλία του κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΙΑΤΗ, Πρέσβεως της Ελλάδος εἰς τὴν Οὐάσινγκτων, Η.Π.Α, με θέμα: «Ευκαιρίαι επενδύσεων εν Ελλάδι».

26ης Ιανουαρίου 1961

Ομιλία του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Η ανθρωπίνη αλληλεγγύη».

2ας Φεβρουαρίου 1961

Ομιλία του Ροτ. ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΒΟΛΙΝΗ, με θέμα: «Τα πενήντα χρόνια του “Rotarian”».

9ης Φεβρουαρίου 1961

Ομιλία του κ. Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Καθηγητού της Θεολογίας παρά τω πανεπιστιμίω Αθηνών, με θέμα: «Ο Πρίγκηψ Πέτρος της Ελλάδος ως επιστήμων ερευνητής».

16ης Φεβρουαρίου 1961

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΦΟΥΣΑΡΑ, με θέμα: «Τα πενηντάχρονα του θανάτου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη».

23ης Μαρτίου 1961

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ, Προέδρου του Ομίλου, επί τη ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, με θέμα: «25η Μαρτίου».

11ης Μαΐου 1961

Ομιλία του Ροτ. ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΔΡΟΥΚΕΡ, Διευθυντού Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος, με θέμα: «Η προοπτική των τραπεζικών εξελίξεων εις τας χώρας της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς».

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1961-62

Προεδρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ

26ης Σεπτεμβρίου 1961

Ομιλία του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΡΒΑ, τεταρτοετούς φοιτητού της Νομικής, Ὑποτρόφου Ρ.Ο.Α., με θέμα: «Το πνεύμα και ο βαθύτερος σκοπός των υποτροφιών του Ρ.Ο.Α.».

14ης Νοεμβρίου 1961

Ομιλία του Ροτ. Π. ΚΟΚΚΙΝΗ, Προέδρου της Επιτροπής Ροταριανών Υποτροφιών και πρώην Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Το Ίδρυμα Ροταριανών Υποτροφιών».

12ης Δεκεμβρίου 1961

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΒΟΣΥΝΙΩΤΗ, Μηχανολόγου, τ. Διευθυντού Μελετών Υπουργείων Μεταφορών και Βιομηχανίας, Συμβούλου Μηχανικού, με θέμα: «Αι μεταφοραί μας από διεθνούς σκοπιάς».

19ης Δεκεμβρίου 1961

Ομιλία του Ροτ. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ Ν. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Αστρονόμου, Διευθυντού του Γραφείου Ερευνών και Υπολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: «Τεχνητοί δορυφόροι και διαπλανητικά ταξίδια».

9ης Ιανουαρίου 1962

Ομιλία του Ροτ. ΠΟΤΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: « Το προσωπικόν εν τη Βιομηχανία, τω Εμπορίῳ και τη Διοικήσει».

6ης Φεβρουαρίου 1962

Ομιλία του Ροτ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Καθηγητού, με θέμα: «Σχέσεις Ἐκκλησίας & Πολιτείας και προϋποθέσεις της ελευθέρας εκκλησίας εν ελευθέρω κράτει!».

27ης Φεβρουαρίου 1962

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Η 57η Επέτειος της Ιδρύσεως του Διεθνούς Ρόταρυ».

3ης Μαρτίου 1962

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗ, πρώην Υπουργού, Γεν. Γραμματέως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Η ημέρα της ελευθερίας».

8ης Μαΐου 1962

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, Γεν. Διευθυντού της Δ.Ε.Η., με θέμα: «Το έργον της Δ.Ε.Η.».

15ης Μαΐου 1962

Ομιλία του Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, με θέμα: «Ισραήλ».

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1962-63

Προεδρίαι ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ καί ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

20ης Νοεμβρίου 1962

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, Αντιπροέδρου, με θέμα: «Το Ἰδρυμα Ροταριανών Υποτροφιών».

29ης Ιανουαρίου 1963       

Ομιλία του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ, με θέμα: «Εντυπώσεις από το “Camping” της νεολαίας του Ρόταρυ εις την Σουηδίαν».

26ης Φεβρουαρίου 1963  

Ομιλία του Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, πρώην Διοικητού Συμβούλου του Ρόταρυ δια την Ελλάδα, με θέμα: «Η επέτειος της ιδρύσεως του Rotary».

5ης Μαρτίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με θέμα: «Ρόταρυ και ΒΒΒ».

12ης Μαρτίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Αντιπροέδρου του Ομίλου, Οφθαλμιάτρου, με θέμα: «Η μικρή ζωή μας – αυτό το μεγάλο πρόβλημα».

26ης Μαρτίου 1963

Ομιλία του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤ. ΒΟΒΟΛΙΝΗ, Βουλευτού Πειραιώς και Νήσων, Δημοσιογράφου και Ιστορικού Συγγραφέως, με θέμα: «Προς την Ελευθερίαν άνευ παραλλαγής τινος».

2ας Απριλίου 1963           

Ομιλία του Ροτ. Σ. ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ, με θέμα: «Ένας Νοτιοαφρικανός σας ομιλεί δια την χώραν του και τα συστήματά της. Πρώτη εφαρμογή εν Ελλάδι της Ροταριανής μεθόδου “ας μπούμε στη θέσι τους (Into their shoes session) έπ’ ευκαιρία της εβδομάδος διεθνούς κατανοήσεως».

23ης Απριλίου 1963          

Σχέδιον προσφωνήσεως υπό  κ. D. WALLACE BELL, Αντιπροέδρου εν Ελλάδι του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, με θέμα: «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών».

30ης Απριλίου 1963          

Ομιλία του Δρος ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΜΦΙΔΗ, Προέδρου της Εταιρίας Ποντιακών Μελετών, με θέμα: «Το Άγιον Όρος».

14ης Μαΐου 1963    

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ, πρώην Προέδρου του Ομίλου, Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με θέμα: «Ο θεσμός του χρηματιστηρίου».

28ης Μαΐου 1963    

Ομιλία του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ, Προέδρου του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Κράτους και Γεν. Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: «Σύγχρονα εκπαιδευτικά Προβλήματα».

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1963-64

Προεδρία ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

14ης Ιουλίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Διευθυντού παρά τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με θέμα: «Ο καιρός, το κλίμα και ο άνθρωπος».

6ης Αυγούστου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΧΑΙΡΑ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Η ιδέα του Rotary».

25ης Σεπτεμβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. CARL MILLER, Προέδρου Διεθνούς Ρόταρυ, με θέμα: «Αι υποχρεώσεις του Rotary στον αιώνα του διαστήματος».

1ης Οκτωβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΧΑΡΗ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΥ, με θέμα: «Περί ταπητουργίας».

15ης Οκτωβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Αστρονόμου, Διευθυντού του Γραφείου Ερευνών και Υπολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: «Η γένεσις, αι ασθένειαι και ο θάνατος των αστέρων».

22ας Οκτωβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑ, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Το έργον των Ηνωμένων Εθνών».

29ης Οκτωβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΙΤΑΚΗ, με θέμα: «Η 28η Οκτωβρίου 1940».

5ης Νοεμβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ, με θέμα: «Τα ανόργανα στοιχεία εις την υγεία του ανθρώπου και των ζώων».

12ης Νοεμβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ, πρώην Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Το ίδρυμα Ροταριανών Υποτροφιών».

19ης Νοεμβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΜΑΡΙΟΥ ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ, Υφηγητού της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με θέμα: «Μετεκπαίδευσις στελεχών επιχειρήσεων εις Ηνωμένας Πολιτείας – ένα παράδειγμα για μας».

3ης Δεκεμβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗ, πρώην Υπουργού, με θέμα: «Τα… μακαρόνια».

10ης Δεκεμβρίου 1963

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑ, Αρχιτέκτονος, με θέμα: «Εντυπώσεις από το 7ον διεθνές συνέδριον αρχιτεκτόνων εις Αβάναν και Μεξικόν».

17ης Δεκεμβρίου 1963

Ομιλία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, πρώην Υπουργού, με θέμα: «Αι υποτροφίαι του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών».

7ης Ιανουαρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, τ. Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Η πρωτοχρονιά».

14ης Ιανουαρίου 1964           

Ομιλία του Ροτ. ΙΩΣΗΦ ΜΠΟΥΧΑΤΖΑΡ, Υποδιευθυντού της Ιονικής και της Λαϊκής Τραπέζης, με θέμα: «Επίδρασις διανοουμένων εταίρων επί της πνευματικής & καλλιτεχνικής εξελίξεως της αρχαίας Ελλάδος. Συμπόσια».

28ης Ιανουαρίου 1964           

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ, Διοικητού της 197 Περιφερείας Δ. Ρ., με θέμα: «Τα ιδεώδη του Ρόταρυ».

11ης Φεβρουαρίου 1964           

Ομιλία του Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ , Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Τα δόντια των παιδιών μας».

25ης Φεβρουαρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ, Αρχιάτρου, με θέμα: «Το Ρόταρυ εις την θεωρίαν και την πράξιν».

17ης Μαρτίου 1964   

Ομιλία του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Το ασθενές και το ισχυρό φύλο».

31ης Μαρτίου 1964   

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ, τ. Προέδρου του Ομίλου και εψηφισμένου Διοικητού της 197 Περιφερείας, με θέμα: «Η 25η Μαρτίου 1821».

7ης Απριλίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΣΑΒΒΑ ΛΟΪΖΙΔΗ, Προέδρου Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Ρ.Ο.Α., με θέμα: «Ρόταρυ και διεθνές κατανόησις».

14ης Απριλίου 1964  

Ομιλία του Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΥΣΑΡΑ, με θέμα: «Το γλωσσικό μας πρόβλημα».

21ης Απριλίου 1964  

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, πρώην Αντιπροέδρου του Ομίλου και πρώην Προέδρου του Ρ.Ο. Πατρών, Διευθυντού Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, με θέμα: «Ένα ταξίδι στην Κύπρο».

28ης Απριλίου 1964  

Ομιλία του Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Σμηνάρχου, Διευθυντού παρά τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με θέμα: «Θρησκεία, φιλοσοφία, ποίησις και επιστήμη εις τα μετεωρολογικά φαινόμενα».

12ης Μαΐου 1964       

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, με θέμα: «Ο εορτασμός της ημέρας της μητέρας».

19ης Μαΐου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΟΘΩΝΟΣ Κ. ΛΕΦΑ ΤΕΤΕΝΕ, Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Ελληνισμού, με θέμα: «Ο απόδημος Ελληνισμός».

26ης Μαΐου 1964       

Ομιλία του Ροτ. ΠΑΝΑΓΗ ΣΟΛΟΜΟΥ, πρώην Προέδρου Ομίλου και πρώην Διοικητού της 197 Περιφερείας Δ.Ρ., με θέμα: «Η ιστορία της Επτανήσου».

6ης Ιουνίου 1964       

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Επιχειρηματίου και Νομικού, με θέμα: «Το κράτος και η οικονομία μας εις τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητος».

 

ΟΜΙΛΙΑΙ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1964-65

Προεδρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑ 

14ης Ιουλίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, τ. Υπουργού, με θέμα: «Γαλλία η αθάνατη».

29ης Σεπτεμβρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, τ. Υπουργού, με θέμα: «Η Κύπρος δια την Σμύρνην».

6ης Οκτωβρίου 1964

Ομιλία του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, με θέμα: «Εντυπώσεις από την συγκέντρωσιν Ευρωπαίων σπουδαστών εις την Σουηδίαν».

13ης Οκτωβρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ, Τμηματάρχου της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος και πρώην Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Η απόδρασις της Γεωργίας εις την ιστορίαν του πολιτισμού ».

20ης Οκτωβρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ, Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Γύρω από το σπίτι του χωριού».

27ης Οκτωβρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΣΑΒΒΑ ΛΟΪΖΙΔΗ, Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου, με θέμα: «Τα ιστορικά ΟΧΙ του Ελληνισμού».

17ης Νοεμβρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΣΕΡΩΝΗ, πρώην Προέδ­ρου του Ρ.Ο. Πατρών, με θέμα: «Το Ρόταρυ δια την νεολαίαν».

24ης Νοεμβρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ, Διοικητού της 197 Περιφερείας του Δ. Ρ., με θέμα: «Η εποχή μας και το Ρόταρυ».

1ης Δεκεμβρίου 1964

Ομιλία του Ροτ. ΧΑΡΗ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΥ, με θέμα: «Ανάγνωσις ενός τάπητος».

8ης Δεκεμβρίου 1964

Ομιλία του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΑΚΗ, Εντεταλμένου Υφηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: «Ολίγα τινά περί του αρχαίου ελληνικού δικαίου».

15ης Δεκεμβρίου 1964

Ομιλία του κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΑΚΡΙΝΟΥ, Υφηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Εντυπώσεις από διεθνές ρευματολογικόν συνέδριον εις AIX-LES-BAINS».

5ης Ιανουαρίου 1965

Ομιλία του κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ, Ακαδημαϊκού, με θέμα: «Η πίττα και μια οποιαδήποτε πέτρα».

12ης Ιανουαρίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, με θέμα: «Η σημερινή Ολλανδία».

19ης Ιανουαρίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, Βιομηχάνου, με θέμα: «Διερευνήσεις ξένων αγορών και φορείς των εξαγωγών».

26ης Ιανουαρίου 1965

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΥΛΩΝΑ, Δικηγόρου, Οικονομολόγου, τ. Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Συντονισμού, με θέμα: «Αι αδυναμίαι του σοσιαλιστικού συστήματος, τα βαθύτερα αίτια των μεταβολών εις την Σοβιετικήν Ένωσιν».

2ας Φεβρουαρίου 1965

Ομιλία του κ. STURF LINNER, Διευθυντού του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών εις την Ελλάδα, με θέμα: «Το σιωπηρό έργο των Ηνωμένων Εθνών».

9ης Φεβρουαρίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ, Εκδότου-δημοσιογράφου, Εμπειρογνώμονος περί τα Νομικά και Οργανωτικά θέματα της Ραδιοφωνικής και Τηλεοράσεως, με θέμα: «Η ραδιοφωνία εν τω πλαισίῳ της συγχρόνου οικονομίας και η συμβολή της εις την υπόθεσιν της κοινής αγοράς».

2ας Μαρτίου 1965

Ομιλία της Δδος. ΕΒΗΣ Π. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, με θέμα: «ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ».

23ης Μαρτίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑ, Προέδρου του Ομίλου, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Το ελληνικό χωριό».

30ης Μαρτίου 1965

Ομιλία του κ. HENRI EHRET, Διευθυντού του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, με θέμα: «Μια παιδεία για την αύριον».

6ης Απριλίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Αντιπροέδρου του Ομίλου, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Σχέσεις εγκεφάλου και πολιτισμού».

4ης Μαΐου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΣΑΒΒΑ ΛΟΪΖΙΔΗ, Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Επαφών, με θέμα: «Σεβασμός προς το δίκαιον».

18ης Μαΐου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΟΛΙΤΑΚΗ, Πολιτικού Μηχανικού, με θέμα: «Η μάχη της Κρήτης».

25ης Μαΐου 1965

Ομιλία του κ. ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΟΣ ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Στρατηγού ε.α., Διπλ. Μηχανικού, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, με θέμα: «Επιχειρη­σιακαί και ερευναι».

1ης Ιουνίου 1965

Ομιλία του κ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΛΟΓΕΡΕΑ, Καθηγητού Τε­χνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημίου Λουϊζιάνας, με θέμα: «Ξηροκαταψύξις και αφυδατώσις».

8ης Ιουνίου 1965

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΑΡΤΕΡ, Συνεργάτου του Ε.Ι.Ρ., Συγγραφέως, με θέμα: «Παιδεία, Ραδιόφωνο & Τηλεόραση».

15ης Ιουνίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Γεν. Γραμματέως του Ομίλου, Εμπορικού Αντιπροσώπου Μηχανημάτων γκαράζ και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, με θέμα: «Το αυτοκίνητο δημιουργούς προόδου».

22ας Ιουνίου 1965    

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΒΑΛΑΩΡΑ, Προέδρου του Ομίλου, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η ψυχική υγεία του Έλληνος».

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1965-66

Προεδρία ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ

31ης Αυγούστου 1965

Ομιλία του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΞΗ, Διδάκτορος της Θεολογίας εις το Πανεπιστήμιον της Χαϊδελβέργης, με θέμα: «Οι Έλληνες εις την Γερμανία».

21ης Σεπτεμβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, πρώην Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Προσοχή στα δάση μας».

28ης Σεπτεμβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ, Αρχιτέκτονος, με θέμα: «Λέ Κορμπυζιέ – ο αρχιτέκτον - ανθρωπιστής».

5ης Οκτωβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΣΑΒΒΑ ΛΟΪΖΙΔΗ, με θέμα: «Η 20η γενική συνέλευσις των Ηνωμένων Εθνών».

12ης Οκτωβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΑ, Κυβερνήτου 197ης Περιφερείας, με θέμα: «Τι είναι τὸ Ρόταρυ».

26ης Οκτωβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, Λογοτέχνου, τ. Υπουργού, με θέμα: «Δύο μέρες Εθνικής Δόξας, 26 Οκτωβρίου 1912 – 28 Οκτωβρίου 1940».

2ας Νοεμβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΒΕΡΕΚΕΤΗ, Γεν. Διευθυντού της εταιρίας Πετρογκάζ, με θέμα: «Το υγραέριο».

9ης Νοεμβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΑΝΔΡΕΑ Γ.Τ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, Προέδρου του Ομίλου και Γεν. Διευθυντού των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με θέμα: «Ο τουρισμός ως κοινωνικόν φαίνομενον».

16ης Νοεμβρίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩ. ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ, πρώην Διοικητού της 197 Περιφερείας, με θέμα: «Το ίδρυμα Ροταριανών Υποτροφιών».

23ης Νοεμβρίου 1965

Ομιλία του Ροτ. REGINALD ARTHUR CLOSE, Διευθυντού του Βρεταννικού Συμβουλίου, με θέμα: «Οι μορφωτικές σχέσεις μεταξύ Βρεταννίας και Ελλάδος».

30ης Νοεμβρίου 1965

Ομιλία του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ, τεχνοκρίτου, με θέμα: «Στοιχεία ελληνικής λαϊκής τέχνης».

7ης Δεκεμβρίου 1965

Ομιλία του Ροτ. ΙΩΣΗΦ ΜΠΟΥΧΑΤΖΑΡ, Διευθυντού της Ιονικής & Λαϊκής Τραπέζης της Ελλάδος, με θέμα: «Ο Σωκράτης αντίκρυ στον θάνατο».

4ης Ιανουαρίου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Αντιπρόεδρου του Ομίλου, με θέμα: «Μεταξύ σοβαρού και αστείου».

11ης Ιανουαρίου 1966

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ, Διευθυντού Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: «Εθνικές φιλοδοξίες και προοπτικές».

18ης Ιανουαρίου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ,  με θέμα: «Λαογραφικά».

25ης Ιανουαρίου 1966

Ομιλία του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ, Προέδρου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με θέμα: «Σύγχρονα προβλήματα της Ε.Ο.Κ.».

1ης Φεβρουαρίου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ, Γεν. Γραμματέως του Ομίλου, με θέμα: «Οι κοινές μας ρίζες».

15ης Φεβρουαρίου 1966

Ομιλία του κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΑ, Προέδρου και Γεν. Διευθυντού της Πειραϊκής - Πατραϊκής, με θέμα: «Η Ελληνική Βιομηχανία».

22ας Φεβρουαρίου 1966

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα: «Η συμβολή του εμπορίου στον πολιτισμό».

1ης Μαρτίου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ, πρώην Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Έλληνες ιατροί σπουδάσαντες και διαπρέψαντες εν Γαλλία».

15ης Μαρτίου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ Γ.Τ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Έτσι θέλει ο Θεός».

22ας Μαρτίου 1966

Ομιλία του κ. ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ, Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας , με θέμα: «Η παιδεία στους αγώνες της ελευθερίας».

29ης Μαρτίου 1966

Ομιλία του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ, τ. Διοικητού, με θέμα: «Οικονομικές αντινομίες».

25ης Απριλίου 1966

Ομιλία του Ροτ. TRISTANO BOLELLI, Καθηγητού του Πανεπιστημίου (Χωρίς τίτλο).

3ης Μαΐου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ, Γεν. Γραμματέως του Ομίλου, με θέμα: «Απόψεις επί του ενεργειακού μας προβλήματος».

10ης Μαΐου 1966

Ομιλία του κ. ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπροέδρου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με θέμα: «Η μετανάστευσις».

17ης Μαΐου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ, πρώην Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Η γυναίκα στη λαογραφία».

31ης Μαΐου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ, Αρχιτέκτονος, με θέμα: «Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Συμπεράσματα της 1ης διασκέψεως των αρχιτεκτόνων των Βαλκανικών χωρών».

7ης Ιουνίου 1966

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Τα αίτια της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως».

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΤ. ΕΤΟΥΣ 1966-67 

Προεδρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΚΙΤΗ

5ης Ιουλίου 1966 :

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Σκέψεις επί του έργου του ομίλου μας κατά την νέαν περίοδον».

26ης Ιουλίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, με θέμα: «Εντυπώσεις από τη Ρωσσία».

2ας Αυγούστου 1966:

Ομιλία του Ροτ. Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με θέμα «Εντυπώσεις από την εκδρομή στην Κύπρο μας».

6ης Σεπτεμβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Προέδρου του Ομίλου,  με θέμα: «Ταξιδιωτικές εντυπώσεις».

12ης Σεπτεμβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. RICHARD L. EVANS, Προέδρου Διεθνούς. Ρόταρυ με θέμα: «Με το Ρόταρυ για ένα καλλίτερο κόσμο».

4ης Οκτωβρίου 1966:

Ομιλία του κ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΕΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδικού της Επιμορφώσεως ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: «Ο ελεύθερος χρόνος και η επιμόρφωσις των ενήλικων».

11ης Οκτωβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. Ρ. ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ, με θέμα: «Όμιλοι νεότητος».

18ης Οκτωβρίου 1966:

Ομιλία του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, με θέμα: «Η πρόληψις ατυχημάτων».

25ης Οκτωβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, Α΄ Αντιπροέδρου του Ομίλου και τέως Υπουργού, Λογοτέχνου, με θέμα: «Δημήτριος ο Μυροβλύτης και η Θεσσαλονίκη».

1ης Νοεμβρίου 1966:

Ομιλία του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤ. ΒΟΒΟΛΙΝΗ, ιστορικού συγγραφέως, με θέμα: «Φύλακες γρηγορείτε».

8ης Νοεμβρίου 1966:

Ομιλία του Καθηγητοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ, Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: «Γνώσις και ανάγνωσις».

15ης Νοεμβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ, τ. Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Μια νίκη του Ρόταρυ».

22ας Νοεμβρίου 1966:

Ομιλία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΥΛΩΝΑ, Δικηγόρου-Οικονομολόγου, πρώην Γεν. Γραμματέως Υπουργείου Συντονισμού, με θέμα: «Το κοινωνικόν πρόβλημα υπό το πρίσμα των τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων».

29ης Νοεμβρίου 1966:

Ομιλία του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τ. Προέδρου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τ. Γεν. Γραμματέως Υπ. Παιδείας, με θέμα: «Ο επαγγελματικός προσανατολισμός».

6ης Δεκεμβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΕΚΕΤΗ, Γεν. Διευθυντού της εταιρείας “Πετρογκάζ”, με θέμα: «Αναζητώντας την ευτυχία».

15ης Δεκεμβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Αναλφαβητισμός και λαϊκή επιμόρφωσις».

20ης Δεκεμβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΣΑΒΒΑ ΛΟΪΖΙΔΗ, Αντιπροέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου δια τα Ηνωμένα έθνη, με θέμα: «Ηνωμένα έθνη και ανθρώπινα δικαιώματα».

27ης Δεκεμβρίου 1966:

Ομιλία του Ροτ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητού Στρατ. Σχολών, με θέμα: «Γενικαί θεωρήσεις επί κοινωνικών θεμάτων».

3ης Ιανουαρίου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, Ά Αντιπρόεδρου του Ομίλου, με θέμα: «Πρωτοχρονιάτικο».

10ης Ιανουαρίου 1967:

Ομιλία του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ, Λογοτέχνου και Συγγραφέως,  με θέμα: «Οι νέοι και η εποχή μας».

28ης Ιανουαρίου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, τ. Υπουργού, Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών, Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Ρώμη η αιώνια πόλις».

31ης Ιανουαρίου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΗ, Γεν. Προξένου και Μορφωτικού Ακολούθου της Ελλάδος, με θέμα: «Εντυπώσεις από ένα ταξίδι στην μακρυνή και φιλελληνική Χιλή».

7ης Φεβρουαρίου 1967:

Ομιλία του κ. JOHN LYNCH, Υποτρόφου του Ροταριανού Ιδρύματος εξ Γκρέϊτ Μπάριγκτον της Μασσαχουσέτης  των Η.Π.Α., με θέμα: «Η Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών».

14ης Φεβρουαρίου 1967:

Ομιλία του κ. ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΕΓΓΟΥ, Διευθυντού προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Τεχνική και επιδιώξεις του προϋπολογισμού».

28ης Φεβρουαρίου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Ν. ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Καθηγητού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η επιστημονική έρευνα».

21ης Μαρτίου 1967:

Ομιλία του κ. WERNER GUNTHER, Διευ­θυν­τού του Ινστιτούτου Γκαίτε, με θέμα: «Γλωσ­σο­μάθεια και πνευματικαί ανταλαγαί ως μέσα κατανόησης των λαών».

28ης Μαρτίου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΔΑΦΝΗ, Δημο­σιο­γρά­φου, Συγγραφέως, με θέμα: «Το νόημα του μεγάλου αγώνος».

4ης Απριλίου 1967:

Ομιλία του Πρέσβεως κ. ΠΑΥΛΟΥ ΟΙΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ ΓΚΟΥΡΑ, πρώην Υπουργού Εξω­τερικών, με θέμα: «Το Δόγμα Τρούμαν».

11ης Απριλίου 1967:

Ομιλία του κ. ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, Δημο­σιο­γράφου και Συγγραφέως, με θέμα: «Οι δέκα εντολές ενός καλού συζύγου».

2ας Μαΐου 1967:

Ομιλία του κ. ΠΕΤΡΟΥ Ε. ΔΕΡΑ, Υπο­διευ­θυντού της Σχολής Εκπαιδευτικών Λει­τουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαι­δεύσεως, με θέμα: «Επαγγελματικός προσανα­τολισμός και επαγγελματική εκπαίδευση».

9ης Μαΐου 1967:

Ομιλία του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. ΔΗΜΑΚΗ, εντεταλμένου υφηγητού της Ιστορίας του Ελ­λη­νι­κού και Ρωμαϊκού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Περί του θεσμού του διαζυγίου κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον».

15ης Μαΐου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ Ν. ΜΑΝΙΑ, Ταξιάρχου ε.α., πρώην Αντιπροέδρου, με θέμα: «Ο Περικλής και η δοξασμένη εποχή του – μια σκιαγραφία του χρυσού αιώνος».

23ης Μαΐου 1967:

Ομιλία του κ. ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, Δρος Νομικής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, Δικηγόρου Αθηνών, με θέμα: «Προσπάθειαι δια την ενοποίησην της Ευρώπης».

30ης Μαΐου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως».

6ης Ιουνίου 1967:

Ομιλία του Ροτ. JOSEPH A. ABEY, πρώην Προέδρου του Διεθνούς Ρόταρυ, με θέμα: «Υποτροφίαι δια την διεθνή κατανόησιν».

13ης Ιουνίου 1967:

Ομιλία του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Ακαδημαϊκού και Καθηγητού του Πανε­πιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η ελληνική φιλοσοφία και τα προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου».

27ης Ιουνίου 1967:

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα: «Η προσφορά της υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως».

 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΡΟΤ. ΕΤΟΥΣ 1967-68

Προεδρία ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ

3ης Οκτωβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩ­ΝΙΔΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα «Η Σμύρνη στις φλόγες».

10ης Οκτωβρίου 1967

Ομιλία της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ, Βυζαντινολόγου, με θέμα «Βυζάντιον και Ισπανία».

17ης Οκτωβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΦΕΙ­ΡΟ­ΠΟΥΛΟΥ, Γεν. Γραμματέως του Ομίλου, με θέμα «Ηνωμένα Έθνη και Αφοπλισμός», επ’ευκαιρία του εορτα­σμού της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών.

24ης Οκτωβρίου 1967

Ομιλία της κ. δίδος Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, με θέμα «Η εποχή μας και η ποίηση».

31ης Οκτωβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟ­ΜΩΝΙΔΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα «Με τα φτερά της Νίκης» κατά την κοινήν πανηγυρικήν συνεστίασιν των Ομίλων Αθηνών και Αθηνών-Βορρά επ ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας του ΟΧΙ.

7ης Νοεμβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, με θέμα «Ο ήλιος ως αρχών του καιρού – του κλίματος και της ζωής μας».

14ης Νοεμβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ, πρ. Γεν. Γραμματέως του Ομίλου, με θέμα «Διεθνής κατανόησις δια της παιδείας» επ’ ευκαιρία της 50ρίδος του Ροταριανού Ιδρύματος.

21ης Νοεμβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, πρ. Προέδρου του Ομίλου, με θέμα «Ο τουρισμός διαβατήριον δια την ειρήνην».

27ης Νοεμβρίου 1967

Απονομή μεταλλίου εις ΧΡΙΣΤΟ­ΦΟ­ΡΟΝ ΝΕΖΕΡ. Εορτασμός βραδυάς Ηθοποιού.

5ης Δεκεμβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΑΛΑ, πρ. Προέδρου του Ομίλου και πρ. Διοικητού της 197 Περιφερείας Δ. Ρόταρυ, με θέμα «Επιστήμαι – Τεχνολογία - Φιλοσοφία κατά τον 20ον αιώνα».

19ης Δεκεμβρίου 1967

Ομιλία του Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΕΚΕΤΗ, με θέμα «Η ομορφιά».

2ας Ιανουαρίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΛΟ­ΜΩΝΙΔΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα «Μια παραγνωρισμένη Αγία, Ένας Πολυγνωρισμένος Άγιος».

9ης Ιανουαρίου 1968

Ομιλία του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΟ­ΝΟ­ΠΟΥΛΟΥ, Διευθυντού της Βουλής, Δηκηγόρου, Μέλους της Ε.Α.Ε., με θέμα «Αι εκ των δραστηριοτήτων του ανθρώπου προς κατάκτησιν του δια­στή­ματος,  κοινωνικοφιλοσοφικαί επι­πτώ­σεις και προοπτικαί των αστρο­ναυ­τι­κών εξελίξεων».

16ης Ιανουαρίου 1968

Ομιλία του κ. ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, Δημοσιογράφου και Συγγραφέως, με θέμα «Οι 10 εντολές μιας καλής συζύγου».

23ης Ιανουαρίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΑΜ­ΠΡΙΝΟΥ, Διοικητού της 197 Πε­ρι­φε­ρείας Δ.Ρ. κατά την Επίσημον Επί­σκεψιν του στον Όμιλο, με θέμα «Το Ρόταρυ στον σύγχρονον κόσμον».

30ης Ιανουαρίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, Δημοσιογράφου και Συγγραφέως, με θέμα «Το Περιβόλι της Παναγιάς».

13ης Φεβρουαρίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑ, πρ. Προέδρου του Ρ.Ο.Π. , Γεν. Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης, με θέμα «Ο Χρόνος».

20ης Φεβρουαρίου 1968

Ομιλία του κ. ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, διδάκτωρος Νομικής, με θέμα «Γνωριμία με την Ολλανδίαν».

27ης Φεβρουαρίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ, πρ. Προέδρου του Ρ.Ο. Αθηνών – Βορρά, Συμβούλου της επικρατείας, κατά την κοινήν πανηγυρικήν συνεστίασιν  των Ομίλων Αθηνών – Βορρά και Αθηνών, με θέμα «Ο Ηγέτης και η Ηγετική Τεχνική».

5ης Μαρτίου 1968

Ομιλία του κ. ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΑΤΣΑΣ, Συγγραφέως και Σκηνοθέτου, με θέμα «Το Όνειρο στη ζωή και την Τέχνη».

12ης Μαρτίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, , με θέμα «Ένα ταξίδι στην Ασία».

26ης Μαρτίου 1968

Ομιλία του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, Λογοτέχνου, έπ’ ευκαιρία της Εθνικής Επετείου, με θέμα «Το Θαύμα της Ελλάδος».

2ας Απριλίου 1968

Ομιλία του κ. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Υφυπουργού παρά τω Πρόεδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, με θέμα «8.000 χρόνια Τέχνης της Κύπρου».

9ης Απριλίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, πρ. Αντιπροέδρου, με θέμα «Η Αμερικάνικη Οικονομική ανάπτυξις στην Ευρώπη».

30ης Απριλίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΝΙΑ, πρ. Αντιπροέδρου του Ομίλου, με θέμα «Αι ρίζαι της Αρχαίας Φιλοσοφίας και Θρησκείας».

7ης Μαΐου 1968

Μετάλλιον-Βραβεῖον Ρ.Ο.Α. εἰς ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ.

28ης Μαΐου 1968

Ομιλία του κ. ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ, Λογοτέχνου – Συγγραφέως, με θέμα «Ποιητική Άνοιξη».

4ης Ιουνίου 1968

Ομιλία του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΛΑΚΙΔΟΥ, Προέδρου του Κέντρου Ερεύνης και Μελέτης Οπτικοακουστικών Μέσων, με θέμα «Τα οπτικοακουστικά μέσα και η εκπαίδευσις».

11ης Ιουνίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, Προέδρου του Ομίλου, με θέμα «Ιστορία και επιτεύγματα του Ε.Ε.Σ.», προς τιμήν του Ε.Ε.Σ.

18ης Ιουνίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΝΥΣΗ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ, Προέδρου του Ρ.Ο. Αιγίου, με θέμα «Ο Όθων και το Σύνταγμα του 43» επι τη συμπλήρωση εκατονταετίας από του θανάτου του Όθωνος.

2ας Ιουλίου 1968

Ομιλία του Ροτ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΟΥ, πρ. Προέδρου και πρ. Διοικητού της 197 Περιφερείας Δ.Ρ., έπ’ ευκαιρία του εορτασμού της 40ετηρίδος από της ιδρύσεως του Ομίλου.

 

Ο­ΜΙ­ΛΙ­ΑΙ ΡΟΤ. ΕΤΟΥΣ 1968-69

ΠΡΟ­Ε­ΔΡΙ­Α  ΠΑ­ΝΟΥ ΣΚΟΥ­ΡΑ

9 Ἰ­ου­λί­ου 1968 (1)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΟΥ ΣΚΟΥ­ΡΑ, Προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μέ θέ­μα : "Πῶς ἀ­να­πτύσ­σε­ται ἕ­νας Ρο­τα­ρι­α­νός Ὅ­μι­λος".

 

30 Ἰ­ου­λί­ου 1968 (4)

"Τί εἶ­ναι τό Ρό­τα­ρυ". Ἐκ τῆς Γραμ­μα­τεί­ας τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν.

 

6 Αὐ­γού­στου 1968 (5)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΕ­ΣΤΟ­ΡΟΣ ΧΑ­ΡΑ­ΚΗ, Ἀ­ντι­προ­έ­δρου τοῦ Ρ.Ο. Ἀμ­μο­χώ­στου - Κύ­πρου, ἐκ τοῦ δελ­τί­ου τοῦ Ὁ­μί­λου, μέ θέ­μα : "Πε­ρί Δελ­τί­ου ὁ Λό­γος".

 

13 Αὐ­γού­στου 1968 (6)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΓΕ­ΩΡ­ΓΙ­ΟΥ Α. ΠΑ­ΠΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΣΙ­ΟΥ, μέ θέ­μα : "Τά νέ­α τῆς Ἀ­μυ­γδα­λι­ᾶς".

 

20 Αὐ­γού­στου 1968 (7)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Α. ΤΟΥ­ΦΕ­ΞΗ, ἐκ τοῦ δελ­τί­ου τοῦ Ρ. Ο. Ἀμ­μο­χώ­στου -Κύ­πρου, μέ θέ­μα : "Οἱ Ρο­τα­ρι­α­νοί Ὅ­μι­λοι τῆς Κύ­πρου".

 

17 Σε­πτεμ­βρί­ου 1968 (11)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Σ. ΜΠΕ­ΝΕ­ΤΑ­ΤΟΥ, μέ θέ­μα : "Ἐ­ντυ­πώ­σεις ἀ­πό τα­ξεῖ­δι εἰς τήν Πά­τμον".

 

1 Ὀ­κτω­βρί­ου 1968 (12)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙ­ΟΥ Γ. ΒΑ­ΛΑ­Ω­ΡΑ, Κα­θη­γη­τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, πρ. Προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μέ θέ­μα : "Γέ­νε­σις καί ἀ­νέ­λι­ξις τῆς ἀν­θρώ­πι­νης προ­σω­πι­κό­τη­τος".

 

8 Ὀ­κτω­βρί­ου 1968 (13)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΑ­ΡΑ­ΛΑ­ΜΠΟΥΣ ΠΕ­ΡΟ­ΓΙ­ΑΝ­ΝΑ­ΚΗ, Τα­ξι­άρ­χου Ε­ΒΑ ἐ.ἀ., τ. Γεν. Δι­ευ­θυ­ντοῦ Ἐ­θνι­κῆς Με­τε­ω­ρο­λο­γι­κῆς Ὑ­πη­ρε­σί­ας, μέ θέ­μα : "Ἡ θά­λασ­σα λί­κνον καί τρο­φός τῆς ζω­ῆς".

 

15 Ὀ­κτω­βρί­ου 1968 (14)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ὑ­πουρ­γοῦ Ἐ­μπο­ρι­κῆς Ναυ­τι­λί­ας κ. Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΧΟ­ΛΕ­ΒΑ, μέ θέ­μα : "Ἡ ναυ­τι­λι­α­κή πο­λι­τι­κή τῆς ἐ­θνι­κῆς ἐ­πα­να­στα­τι­κῆς κυ­βερ­νή­σε­ως".

22 Ὀ­κτω­βρί­ου 1968 (15)

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΛΙ­ΝΑΣ Π. ΤΣΑΛ­ΔΑ­ΡΗ, πρώ­ην Ὑ­πουρ­γοῦ, μέ θέ­μα : "Ἡ­νω­μέ­να Ἔ­θνη".

 

29 Ὀ­κτω­βρί­ου 1968 (16)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ ΔΕ­ΝΕ­ΖΑ­ΚΟΥ, Ναυ­άρ­χου ἐ.ἀ., μέ θέ­μα : "28 Ὀ­κτω­βρί­ου 1940".

 

5 Νο­εμ­βρί­ου 1968 (17)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κ. ΒΑΣ. Π. ΠΑ­ΠΑ­ΔΑ­ΚΗ, Πρέ­σβε­ως, Πο­λι­τι­κοῦ Συμ­βού­λου τῆς Α.Ε. τοῦ Ἀ­ντι­βα­σι­λέ­ως, πρώ­ην Γεν. Γραμ­μα­τεύς τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μέ θέ­μα : "Ὁ Ἰν­δι­κός Ἑλ­λη­νι­σμός".

 

12 Νο­εμ­βρί­ου 1968 (18)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΧΡΟ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Δι­ευ­θυ­ντοῦ τῆς Βου­λῆς, μέ θέ­μα : "Αἱ πε­ρί τοῦ θεί­ου ἀ­ντι­λή­ψεις καί δο­ξα­σί­αι εἰς τόν Ὅ­μη­ρον".

 

19 Νο­εμ­βρί­ου 1968 (19)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΛΑ­ΚΗ ΚΟΥ­ΡΟΥ­ΚΛΗ, πρ. Γεν. Γραμ­μα­τέ­ως τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μέ θέ­μα : "Προ­σφο­ρά στούς Νέ­ους μας".

 

26 Νο­εμ­βρί­ου 1968 (20)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ ΒΕ­ΡΕ­ΚΕ­ΤΗ, Γεν. Δι­ευ­θυ­ντοῦ τῆς Ἑ­ται­ρεί­ας ΠΕ­ΤΡΟ­ΓΚΑΖ, μέ θέ­μα : "Ἡ Ἀ­γά­πη".

 

3 Δε­κεμ­βρί­ου 1968 (21)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΑ­ΡΗ ΚΑ­ΧΡΑ­ΜΑ­ΝΟΥ, Τα­πη­τουρ­γοῦ, μέ θέ­μα : "Πῶς δι­ε­μορ­φώ­θη­σαν τά ἐκ­φρα­στι­κά μέ­σα τῶν τα­πή­των".

 

10 Δε­κεμ­βρί­ου 1968 (22)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Συγ­γ­ρα­φέ­ως καί σκη­νο­θέ­του κ. ΝΕ­ΣΤΟ­ΡΑ ΜΑ­ΤΣΑ, μέ θέ­μα : "Οἱ ἀ­σκη­τές τῶν Ἑλ­λη­νι­κῶν Βου­νῶν : Σα­ρα­κα­τσᾶ­νοι".

 

17 Δε­κεμ­βρί­ου 1968 (23)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ἀ­κα­δη­μαϊ­κοῦ καί Κα­θη­γη­τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου κ. Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΘΕ­Ο­ΔΩ­ΡΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, μέ θέ­μα : "Ἡ φι­λο­σο­φί­α τῆς θρη­σκεί­ας".

 

7 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 1969 (24)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ πρ. Προ­έ­δρου Ροτ. ΧΡΗ­ΣΤΟΥ ΣΟ­ΛΟ­ΜΩ­ΝΙ­ΔΗ, μέ θέ­μα : "Μέ τίς ὑ­γεί­ες σας !".

 

14 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 1969 (25)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΓΑ­ΛΙ­Α­ΤΣΑ­ΤΟΥ, πρ. Ἀ­ντι­προ­έ­δρου, μέ θέ­μα : "Κοι­νά οἰ­κο­νο­μι­κά εὐ­ρω­παϊ­κά προ­βλή­μα­τα καί ἡ Ἑλ­λάς".

 

21 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 1969 (26)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΚΩ­ΣΤΑ Γ. Α­ΠΟ­ΣΚΙ­ΤΗ, πρ. Προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μέ θέ­μα : "Πῶς καί γι­α­τί πέ­θα­νε ἕ­νας πρα­γμα­τι­κός ἄν­θρω­πος".

 

28 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 1969 (27)

Ὁ­μι­λί­α κας Α­ΛΙ­ΚΗΣ ΝΙ­ΚΟ­ΛΑΪ­ΔΟΥ, Λο­γο­τέ­χνι­δος, μέ θέ­μα : "Χρῆ­στος Σο­λο­μω­νί­δης ".

 

4 Φε­βρου­α­ρί­ου 1969 (28)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΗ­ΝΑ ΒΕΡ­ΓΗ, πρ. Προ­έ­δρου τοῦ Ρ.Ο. Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέ θέ­μα : "Ἡ χρυ­σή το­μή τῶν Ἀ­θη­νῶν".

 

11 Φε­βρου­α­ρί­ου 1969  (29)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Μ. ΠΑ­ΠΑ­ΜΙΛ­ΤΙ­Α­ΔΗ, Κα­θη­γη­τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου, μέ θέ­μα : "Ὁ Κα­θη­γη­τής Γ. Πα­πα­νι­κο­λά­ου καί τό ἔρ­γον το­υ".

 

18 Φε­βρου­α­ρί­ου 1969 (30)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΚΕ­ΡΑ­ΜΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Δι­οι­κη­τοῦ 247 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέμα : «Ρόταρυ : Σεβασμὸς τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέπειας».

 

25 Φε­βρου­α­ρί­ου 1969 (31)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΤΡΙ­ΠΟ­ΔΑ­ΚΗ, Ἀρ­χι­τέ­κτο­νος, μέ θέ­μα : "Ε­πι­πτώ­σεις τῆς τε­χνο­λο­γι­κῆς προ­ό­δου εἰς τήν ὑ­γι­ει­νήν καί τήν πο­λε­ο­δο­μί­αν τῶν με­γά­λων ἀ­στι­κῶν κέ­ντρων".

 

4 Μαρ­τί­ου 1969 (32)

Ὁ­μι­λί­α του Ροτ. ΣΠΥ­ΡΟΥ ΜΠΕ­ΝΕ­ΤΑ­ΤΟΥ, Ἰ­α­τροῦ, Δι­ευ­θυ­ντοῦ τοῦ Ἀ­κτι­νο­λο­γι­κοῦ Τμή­μα­τος τοῦ Νο­σο­κο­μεί­ου Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ, μέ θέ­μα : "Wilhelm Conrad Röntgen - Δη­μι­ουρ­γός μι­ᾶς νέ­ας ἐ­πο­χῆς".

 

11 Μαρ­τί­ου 1969 (33)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΜΑ­ΡΙ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­έ­δρου τοῦ Συν­δέ­σμου Ἑλ­λή­νων Βι­ο­μη­χά­νων, μέ θέ­μα : "Εὐ­η­με­ρί­α καί Ἐ­λευ­θε­ρί­α".

 

25 Μαρ­τί­ου 1969 (35)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κ. ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙ­ΟΥ ΚΑ­ΣΙ­ΜΑ­ΤΗ, Κα­θη­γη­τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου, Ἀ­κα­δη­μαϊ­κοῦ, πρ. Ὑ­πουρ­γοῦ, μέ θέ­μα : "Τό δί­δα­γμα τοῦ Εἰ­κο­σι­έ­να".

 

1 Ἀ­πρι­λί­ου 1969 (36)

Ὁ­μι­λί­α τῆς Δί­δος ΣΙ­ΛΙ­ΑΣ ΝΙ­ΚΟ­ΛΑΪ­ΔΗ, μέ θέ­μα : "Ἡ Σα­τι­ρι­κή Ποί­η­σι στή Νε­ώ­τε­ρη Ἑλ­λά­δα".

 

4-5-6 Ἀ­πρι­λί­ου 1969 (37)

Εἰ­σή­γη­σις Προ­έ­δρου Ροτ. ΠΑ­ΝΟΥ ΣΚΟΥ­ΡΑ, κα­τά τό ΙΧ Πα­νελ­λή­νι­ον Πε­ρι­φε­ρει­α­κόν Συ­νέ­δρι­ον Κερ­κύ­ρας (5 Ἀ­πρι­λί­ου 1969), μέ θέ­μα : "Συ­νο­πτι­κή ἔκ­θε­σις τῆς προ­σφά­του κοι­νο­τι­κῆς δρά­σε­ως τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν".

 

 

Εἰ­σή­γη­σις τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΤΡΙ­ΠΟ­ΔΑ­ΚΗ, ἐ­ψηφ. Γεν. Γραμ­μα­τέ­ως Ρ.Ο.Α., κα­τά τό ΙΧ Πα­νελ­λή­νι­ον Πε­ρι­φε­ρει­α­κόν Συ­νέ­δρι­ον Κερ­κύ­ρας, μέ θέ­μα : "Συμ­με­τέ­χε­τε".

 

22 Ἀ­πρι­λί­ου 1969 (38)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΝ­ΔΡΕ­Α Γ. Τ. ΛΑ­ΣΚΑ­ΡΑ­ΤΟΥ, πρ. Προ­έ­δρου, μέ θέ­μα : "Ἡ πί­στι καί τό ἔρ­γο".

 

29 Ἀ­πρι­λί­ου 1969 (39)

Ὁ­μι­λί­α τῆς κυ­ρί­ας Ε­ΛΕ­ΝΗΣ ΧΑΛ­ΚΟΥ­ΣΗ, Πρω­τα­γω­νί­στρι­ας τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Θε­ά­τρου, μέ θέ­μα : "Στόν Ἰ­ση­με­ρι­νό μέ τά φτε­ρά τῆς Ὀ­λυ­μπι­α­κῆς".

 

6 Μαΐ­ου 1969  (40)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κ. ΑΝ­ΔΡΕ­ΟΥ ΛΑΙ­ΜΟΥ, Ἐ­φο­πλι­στοῦ, μέ θέ­μα : "Ἡ Ἐ­μπο­ρι­κή μας Ναυ­τι­λί­α νε­ώ­τε­ρον θαῦ­μα τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ".

 

13 Μαΐ­ου 1969 (41)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κ. Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΧΑ­ΡΑ­ΜΗ, Ἀ­κα­δη­μαϊ­κοῦ-Κα­θη­γη­τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου, μέ θέ­μα : "Ἡ ὅ­ρα­σις ἐν συν­δυ­α­σμῷ πρός τήν τέ­χνην πα­ρά τοῖς ἀρ­χαί­οις Ἕλ­λη­σι ".

 

20 Μαΐ­ου 1969 (42)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΓΕ­ΩΡ­ΓΙ­ΟΥ ΡΑΛ­ΛΗ, Γεν. Δι­ευ­θυ­ντοῦ τῆς Δι­α­φη­μι­στι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας "ΜΙ­ΝΩΣ", μέ θέ­μα : "Ἡ Δι­α­φή­μι­σις στήν Ἑλ­λά­δα".

 

27 Μαΐ­ου 1969 (43)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κ. ΘΕ­ΜΙ­ΣΤΟ­ΚΛΗ ΤΣΑ­ΤΣΟΥ, Κα­θη­γη­τοῦ Νο­μι­κῆς Σχο­λῆς Παν. Ἀ­θη­νῶν καί Παν. Heidelberg Γερ­μα­νί­ας, μέ θέ­μα : "Δη­μο­κρα­τί­α καί Πο­λι­τι­κόν Ἦ­θος".

 

3 Ἰ­ου­νί­ου 1969 (44)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΑ­ΡΑ­ΛΑ­ΜΠΟΥΣ ΓΑ­ΛΑ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Ὑ­φη­γη­τοῦ Ἰ­α­τρι­κῆς Σχο­λῆς Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, μέ θέ­μα : "Ἰ­α­τρι­κή Ἐκ­παί­δευ­σις καί Ὑ­γεί­α".

 

10 Ἰ­ου­νί­ου 1969 (45)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΥ­ΣΗ ΜΕΣ­ΣΗ­ΝΕ­ΖΗ, πρώ­ην Προ­έ­δρου τοῦ Ρ.Ο. Αί­γαί­ου, Συγ­γ­ρα­φέ­ως καί Ἱ­στο­ρι­ο­γρά­φου, μέ θέ­μα : "Ἀ­πο­λο­γι­σμός μι­ᾶς Ἑλ­λη­νο-Βαυ­α­ρι­κῆς προ­σπα­θεί­ας".

 

24 Ἰ­ου­νί­ου 1969  (47)

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΝ­ΔΡΕ­Α ΜΑ­ΧΑΙ­ΡΑ, Δι­οι­κη­τοῦ τῆς 197ης Πε­ρι­φε­ρεί­ας Δ.Ρ., κα­τά τήν Συ­νέ­λευ­σιν Ἡ­γε­σί­ας (22 Ί­ου­νί­ου 1968),  μέ θέ­μα : "Ὁ Χρό­νος πού ἔρ­χε­ται".

 

 

Εἰ­σή­γη­σις τοῦ Ροτ. ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΑ­ΡΑ­ΜΠΕ­ΤΣΟΥ, Προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν 1969-70,  κα­τά τήν Συ­νέ­λευ­σιν Ἡ­γε­σί­ας (22 Ί­ου­νί­ου 1968), μέ θέ­μα : "Πῶς θά βο­η­θή­σε­τε τόν Ὅ­μι­λόν σας νά ἀ­να­πτυ­χθῆ".

 

 

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΡΗ­ΣΤΟΥ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑ, πρώ­ην Προ­έ­δρου τοῦ Ρ.Ο. Πει­ραι­ῶς, Γεν. Ἐ­πι­θε­ω­ρη­τοῦ Μ. Ἐκ­παι­δεύ­σε­ως, μέ θέ­μα : "Οἱ ἡ­λε­κτρο­νι­κοί ἐ­γκέ­φα­λοι και ἡ σκέ­ψις".

 

 

Ο­ΜΙ­ΛΙ­ΑΙ ΡΟΤ. ΕΤΟΥΣ 1969-70

ΠΡΟ­Ε­ΔΡΙ­Α : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

8 Ἰουλίου 1969 (1)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΚΙΝΤΟΥ, Ἀντι­προ­έ­δρου καί Διευθύνοντος Συμβούλου Τομέως Πε­τρελαίου  τοῦ Ὁμίλου ΕΣΣΟ ΠΑΠΠΑΣ, μέ θέ­μα : "Ἡ πολυθνής ἐπιχείρησις : Φίλος ἤ ἐχθρός τῆς οἰκονομικῆς προόδου ;".

15 Ἰουλίου 1969 (2)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΝΥΣΗ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ, πρ. Προ­έδρου τοῦ Ρ.Ο. Αἰγίου, Συγγραφέως καί ἱ­στο­ριοδίφου, μέ θέ­μα : "Ἡ συμβολή τοῦ Γεωρ­γίου Σταύρου εἰς τήν ἐπανάστασιν τοῦ '21".

5 Αὐγούστου 1969 (5)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. WILLIAM A. ANDERS, Ἀστρο­ναύ­του, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἀπονομῆς τοῦ Μεταλλίου τοῦ Ὁμίλου μετά Διπλώματος εἰς τόν κ. Anders.

9 Σεπτεμβρίου 1969 (10)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟ­ΝΟ­ΜΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Διδάκτορος Νομικῆς, μέ θέ­μα : "Μέ­ση Ἀνατολή 1969 : - Λίβανος - Συρία".

16 Σεπτεμβρίου 1969 (11)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α­ΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΑ­ΔΟΥ, μέ θέ­μα : "Τό Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν".

23 Σεπτεμβρίου 1969 (12)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, μέ θέ­μα : "Ἐντυπώσεις ἀπό τόν γῦρον τοῦ κό­σμου σέ 100 ἡμέρες".

30 Σεπτεμβρίου 1969 (13)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Δρος ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΝΙΑ, Ταξιάρχου, ἐ.ἀ., μέ θέ­μα : "Τό μέγα γεωμετρικόν σχέδιον τοῦ Ἑλληνισμοῦ".

7 Ὀκτωβρίου 1969 (14)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. Σ. ΜΑΥΡΙΚΗ, Διευθύνοντος Συμ­βούλου τῆς Γενικῆς Ἀτμοπλοΐας τῆς Ἑλ­λά­δος, μέ θέμα :"Ἐπιτεύγματα καί ἐπιδιώξεις τῆς Γενικῆς Ἀτμοπλοΐας τῆς Ἑλλάδος".

14 Ὀκτωβρίου 1969 (15)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑ­ΦΕΙ­ΡΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προϊσταμένου Τύπου τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέν­τρου Πληροφοριῶν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί πρώην Γεν. Γραμματέως τοῦ Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, μέ θέμα :"Τό μήνυμα τῶν Νέων".

21 Ὀκτωβρίου 1970 (16)

:-

Ὁμιλία τοῦ Πρέσβεως καί πρ. Ὑπουργοῦ Ἐξω­τε­ρικῶν κ. ΠΑΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΚΟΥ­ΡΑ, μέ θέμα:"Πώς βλέπουμε σήμερον τόν Ο.Η.­Ε. ἀπό διεθνοῦς καί ἑλληνικῆς σκοπιᾶς".

30 Ὀκτωβρίου 1969 (17)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέ­μα :"Τά ἰδεώδη τῆς 28ης Ὀκτωβρίου".

4 Νοεμβρίου 1969 (18)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, Λογοτέχνου, πρ. Ὑπουργοῦ καί πρ. Προέδρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, μέ θέμα :"Τό Φεγγάρι πού χά­σα­με".

11 Νοεμβρίου 1969 (19)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΑ, Ἐπιτίμου Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβούλου, μέ θέμα :"Τό πλη­θυ­σμιακόν πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος".

18 Νοεμβρίου 1969 (20)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑ­ΝΕΛ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιο­μη­χα­νι­κοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα :"Ἐ­πεν­δύ­σεις καί Ἐξαγωγαί".

25 Νοεμβρίου 1969 (21)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΟ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Διευθυντοῦ Βουλῆς, μέ θέμα :"Τό μέλλον τῆς ἐπιστήμης καί τό Δίκαιον".

2 Δεκεμβρίου 1969 (22)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑ­ΡΑ­ΜΠΕ­Τ­ΣΟΥ, Προέδρου τοῦ Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, π. Ἀρχηγοῦ Ἀστυνομίας Πόλεων, μέ θέμα :"Φιλεκπαι­δευ­τι­κή Ἑταιρεία : 133 χρόνια προσφορᾶς εἰς τήν Παιδείαν μας".

9 Δεκεμβρίου 1969 (23)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕ­ΡΟ­ΓΙΑ­Ν­­ΝΑΚΗ, Ταξιάρχου Ε.Β.Α. ἐ.ἀ., τ. Γεν. Διευ­θυ­ν­­τοῦ τῆς Ἐθνικῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπη­ρε­σί­ας, μέ θέμα :"Αἱ διαστημικαί ἔρευναι καί τά ἐξ αὐ­τῶν ὠφελήματα".

16 Δεκεμβρίου 1969 (24)

:-

Βραδυά Ροταριανῆς Ἐνημερώσεως

 

:-

Ροτ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, "Τό Καταστατικόν καί ὁ Ἐσωτερικός Κανονισμός τοῦ Ὁμίλου μας".

 

:-

Ροτ. Ν. ΜΑΡΚΑΤΖΗ, Γεν. Γραμματέως Ρ.Ο.Α., "Ἡ Ἐπιτροπή Εἰσδοχῆς".

 

:-

Ροτ. Δ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, πρ. Ἀντιπροέδρου Ρ.Ο.Α., "Ἐπαγγελματικαί Σχέσεις".

 

:-

Ροτ.  Α. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, πρ. Προέδρου Ρ.Ο.Α., "Ἡ φροντίδα γιά τήν πόλι".

 

:-

Ροτ. ΣΑΒΒΑ ΛΟΪΖΙΔΗ, "Διεθνεῖς Σχέσεις καί ἐπαφαί".

 

:-

Ροτ. Δ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, πρ. Γεν. Γραμμα­τέως Ρ.Ο.Α., "Τῦπος, Δελτίον, Δημόσιαι Σχέ­σεις".

 

:-

ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι­νου­πόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου : "Μή­νυμα Ἀγάπης καί Εἰρήνης".

 

:-

Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, Λογοτέχνου, πρ. Προέδρου Ρ.Ο.Α., μέ θέμα  : "Χρι­στού­γεν­να".

 

:-

ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΑΤΣΑ, Λογοτέχνου-Συγγραφέως, μέ θέμα : "Ἕνας θρῦλος καί ἕνα μήνυμα.....".

 

:-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΟΥΓΙΑ, Καθηγητοῦ Θεο­λο­γί­ας, Δρ. Πανεπιστημίου Μάντσεστερ Ἀγγλίας, μέ θέμα :"Τό μεγάλο γεγονός".

 

:-

Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΞΗ, Δρ. Ἐκπαιδευτικοῦ, "Τό Ἄστρον τῆς Βηθλεέμ".

 

:-

Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΞΗ, Δρ. Ἐκπαιδευτκοῦ, "Ἅγια Νῦχτα σέ προσμένουν .......".

6 Ἰανουαρίου 1970 (26)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΑΤΣΑ, Λο­γοτέχ­νου-Συγγραφέως, μέ θέμα :"Ὅσο ὑπάρχουν ἐλπί­δες .......".

13 Ἰανουαρίου 1970 (27)

:-

Ὁμιλία τῆς Α.Ε. τοῦ Πρέσβεως τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἑλλάδι κ. G. GILCHRIST, μέ θέμα : "Ἑλ­λη­νο­αυ­στραλιαναί Σχέσεις".

20 Ἰανουαρίου 1970 (28)

:-

Ὁμιλία τοῦ Διοικητοῦ τῆς 197 Περιφερείας Δ.Ρ. Ροτ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ, μέ θέμα : "Ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ Ροταριανός. Τί ἐπιδιώκει".

27 Ἰανουαρίου 1970 (29)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΗ ΣΟΛΟΜΟΥ, τ. Δι­οι­κητοῦ τῆς 197 Περιφερείας, μέ θέμα : "Ρο­τα­ρια­νή Ἐπέκταση".

3 Φεβρουαρίου 1970 (30)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΑΛΑ, πρ. Δι­οι­κητοῦ τῆς 197 Περιφερείας, μέ θέμα : "Ἡ ἐξέ­λι­ξις τῶν μέσων μετακινήσεως καί ἐπι­κοι­νω­νί­ας".

10 Φεβρουαρίου 1970  (31)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, πρ. Προ­έδρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, μέ θέμα : "Ἡ δεύτερη Νε­ό­τητα".

3 Μαρτίου 1970 (32)

:-

Ὁμι­λία τοῦ Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕ­ΡΕ­ΚΕ­ΤΗ, μέ θέμα : "Ἡ Μοῖρα".

10 Μαρτίου 1970 (33

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ, Β΄ Ἀντιπροέδρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, μέ θέμα : "Τό Ἑλ­λη­νικόν Στοιχεῖον ἐν Ρουμανίᾳ".

17 Μαρτίου 1970 (34)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΤΙΤΟΥ ΠΕΠΠΑ, μέ θέμα : "Πῶς γί­ν­εται κανείς Ροταριανός".

24 & 31 Μαρτίου 1970 (35)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ, Ἐπι­τίμου Διευθυντοῦ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθή­κης, μέ θέμα : "Ἡ πορεία πρός τό Εἰκοσιένα".

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑ­ΣΙ­ΟΥ, τ. Διοικητικοῦ Συμβούλου τοῦ Δ.Ρ., μὲ θέ­μα : «Ἡ Ἑλλάς χώρα τῆς ἀμυγδαλιᾶς».

7 Ἀπριλίου 1970 (36)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ, Σκηνοθέτου-Συγγραφέως, μὲ θέμα : «Θέατρο καὶ Θεατρικὸς Λόγος».

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑ­ΜΠΕ­ΤΣΟΥ, Προέδρου Ρ.Ο.Α., κατὰ τὸ Χ΄ Πανελ­λή­νιον Περιφερειακὸν Συνέδριον Πατρῶν, μὲ θέ­μα : «Ἀνανεώσατε καὶ Ἀνασκοπήσατε».

 

:-

Εἰσήγησις τοῦ Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕ­ΤΣΟΥ, Προέδρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, κατὰ τὸ Χ΄ Πανελλήνιον Περιφερειακὸν Συνέδριον Πα­τρῶν : «Συνοπτικὴ ἔκθεσις τῆς προσφάτου κοινοτικῆς δράσεως τοῦ Ρ.Ο. Ἀθηνῶν».

 

:-

Προσφώνησις τοῦ Ροτ. MICHEL ALEXAN­DRE, ἐκπροσώπου τοῦ Δ.Ρ. εἰς τὸ Πανελλήνιον Περιφερειακὸν Συνέδριον Πατρῶν (Μετάφρα­σις Ροτ. Ἄλκη Κονταράτου).

 

:-

Χαιρετισμὸς τοῦ ἐψηφισμένου Διοικητοῦ 197 Περιφερείας, Ροτ. ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ.

 

:-

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Α.Ε. τὸν κ. Α. ΧΙΤΛΕΡ, Ἀρχικαγκελλάριον τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους ὑπὸ τοῦ Γ. Α. ΒΛΑΧΟΥ.

14 Ἀπριλίου 1970 (37)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΚΑ, Δι­ευ­θυντοῦ τοῦ ESSO PAPPAS, μὲ θέμα : «Ἱε­ρα­πό­στολοι – Φορεῖς τοῦ Χριστιανικοῦ Πολι­τι­σμοῦ εἰς τὴν μαύρην ἤπειρον».

28 Ἀπριλίου 1970 (38)

:-

Πασχαλινὰ μηνύματα καὶ κείμενα :

- ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

-ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος.

- Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ, μὲ θέμα : «Ὁ Προμηθέας Δεσμώτης......».

- ΝΕΣΤΩΡΑ ΜΑΤΣΑ, Λογοτέχνου, μὲ θέμα : «Οἱ δύο Ἀναστάσεις ......».

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΟΥΓΙΑ, Καθηγητοῦ Θεολο­γίας, μὲ θέμα : «Πασχαλινὲς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ Φανάρι».

5 Μαΐου 1970 (39)

:-

Ὁμιλία περὶ τῆς ἐκδρομῆς μελῶν τοῦ Ρ.Ο.Α. εἰς Κωνσταντινούπολιν : «Ροταριανὴ ὁδοιπορεία ὀρθοδόξου πίστεως καὶ εὐσεβείας».

12 Μαΐου 1970 (40)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕ­ΤΣΟΥ, Προέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Λύκειον Ἑλληνίδων : 60 χρόνια ἐθνικῆς προσφορᾶς».

19 Μαΐου 1970 (41)

:-

Ὁμιλία τοῦ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Προλή­ψεως Ἀτυχημάτων, μὲ θέμα : «Ἡ διαφύλαξις τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ ἀτυχήματα».

26 Μαΐου 1970 (42)

:-

Ὁμιλία τῆς δεσποινίδος BARBARA HOLDEN, ὑποτρόφου τοῦ Δ.Ρ. ἐν Ἑλλάδι, μὲ θέμα : «Τὸ Bradford : Ἡ Πατρίδα μου».

2 Ἰουνίου 1970 (43)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΩΣΤΕΑ, Ὑφηγη­τοῦ Καρδιολογίας, μὲ θέμα : «Αἱ ρυθμικαὶ περίοδοι τῆς ζωῆς καὶ τῆς νόσου».

16 Ἰουνίου 1970 (45)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΥΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστη­μί­ου Θεσ­σαλονίκης, μὲ θέμα : «Ἡ ἐπανίδρυσις τῶν καταστραφέντων ὀρεινῶν δασῶν τῆς χώρας ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Ἔτους προστασίας τῆς Φύ­σεως».

30 Ἰουνίου 1970 (47)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΝΕ­ΖΑ­ΚΟΥ, Ἀντιναυάρχου ἐ.ἀ, Ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ Αἰγαίου Πελάγους, Α΄ Ἀντιπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Ναυτικὴ Ἑβδομάς».

7 Ἰουλίου 1970 (48)

:-

Ἔκθεσις Πεπραγμένων Δ.Σ. Ρ.Ο.Α., ὑπὸ τοῦ ἀπερχομένου Προέδρου Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ.

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©