ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Οι Συνεστιάσεις μας

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940

Η τακτικὴ εβδομαδιαία συνεστίασή μας, κάθε Τρίτη, είναι μία βασικὴ καταστατικὴ λειτουργία στὴ ζωὴ ἑνὸς Ροταριανού Ομίλου. Στὴ συνεστίασή μας υπάρχει πάντοτε ένας επίσημος ομιλητὴς με διαφορετικό κάθε φορά θέμα. Οι ομιλίες είναι ποικίλου περιεχομένου, και εντὸς των ενημερωτικών πλαισίων, καλύπτουν όλους τους τομείς, αποφεύγοντας, όμως, ομιλίες με έντονο πολιτικὸ ή θρησκευτικὸ περιεχόμενο. Η τακτικὴ εβδομαδιαία συνεστίαση, πέραν απὸ τον ενημερωτικό χαρακτήρα της, αποτελεί και χώρο συναδέλφωσης, γνωριμιών καὶ σύναψης δεσμών μεταξὺ των μελων καὶ των επισκεπτών καὶ φίλων του Ομίλου. Οι συνεστιάσεις μας είναι ανοικτὲς προς όλους και το πρόγραμμα των ομιλιών δημοσιεύεται ανελλιπώς στον παρόντα ιστοχώρο του Ομίλου καθώς και στο δεκαπενθ΄μερο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται από τη Μόνιμη Γραμματεία.

            Η συνεστίασή μας ξεκινά μὲ την ανάπεμψη της προσευχής, η οποία συνετέθη από το  Ροτ. Γεράσιμο Κονιδάρη, Καθηγητή της Θεολογικήςς Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κείμενο της είναι το εξής: «Κύριε Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, εὐλόγησον τὴν συγκέντρωσιν ταύτην, καταξίωσον ἡμᾶς τῶν δωρεῶν τῆς ἀγάπης Σου καὶ καθοδήγησον ἡμᾶς εἰς ἐπιτέ­λεσιν τῶν ἐντολῶν Σου πρὸς τὸν πλησίον».

 

Ἕδρα συνεστιάσεως:

Χώρος: Αίγλη Ζαππείου
Ἡμέρα: Κάθε 2η Τρίτη, ὥρα 20:30
Διεύθυνση:

Κήπος Ζαππείου, Αθήνα 10557

 

 

 

Επισήμανση: Κατά κανόνα, κάθε 2η Τρίτη, διενεργούνται στα ιδιόκτητα γραφεία του Ρ.Ο.Α. συναντήσεις των μελών (20.00-22.00), αντί των καθιερωμένων συνεστιάσεων. Επικοινωνείστε με τη Μόνιμη Γραμματεία του Ομίλου μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 
   

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©