ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
   

Χρήσιμες συνδέσεις

 

 

·                    Διεθνὲς Ρόταρυ :                                          www.rotary.org

·                    Κατάλογος Διεθνοῦς Ρόταρυ:                  http://shop.rotary.org

            (ἔντυπον καὶ ὀπτικοακουστικὸν ὑλικὸν)           

·                    Rotary Global History Fellowship:  www.fellowshiphistory.org

 

·                    Περιφέρεια Δ.Ρ. 2470 (Κεντρική & Νότια Ελλάδα):      http://www.rotarians.gr

 

·                   Περιφέρεια Δ.Ρ. 2484 (Βόρεια Ελλάδα):          http://www.rd2481.org          

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©