ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Ομίλου

 
ΔΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ
 
ΟΝΟΜΑ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σπυρίδων Λοβέρδος

1928-29

 

Σπυρίδων Λοβέρδος

1929-30

 

Σπυρίδων Λοβέρδος

1930-31

 

Δημήτριος Σισιλιᾶνος

1931-32

 

Δημήτριος Σισιλιᾶνος

1932-33

 

Σπήλιος Ἀγαπητὸς 

1932-33

 

Σπήλιος Ἀγαπητὸς 

1933-34

 

Σπήλιος Ἀγαπητὸς 

1934-35

 

Ἀνδρέας Ἀνδρεάδης

1935-36

 

Ἐμμανουὴλ Ἐμμανουὴλ

1935-36

 

Ἀπόστολος Πουλόπουλος

1935-36

 

Ἀπόστολος Πουλόπουλος

1936-37

 

Γεώργιος Κοφινᾶς   

1937-38

 

Γεώργιος Κοφινᾶς   

1938-39

 

Γεώργιος Κοφινᾶς   

1939-40

 

Ἀλέξανδρος Φιλαδελφεὺς

1940-41

 

(Περίοδος Κατοχῆς)

1941-45

 

Ἀλέξανδρος Φιλαδελφεὺς

1945-46

 

Φρῖξος Θεοδωρίδης 

1946-47

 

Δημήτριος Λαμπαδάριος

1947-48

Δίκαιον

Βασίλειος Βόϊλας    

1948-49

Ἰατρική, Παθολογία

Πᾶνος Ἀναγνωστόπουλος

1949-50

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις

Γεώργιος Παπαθανασίου

1950-51

Δίκαιον

Κωνσταντῖνος Μουτούσης

1951-52

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Σταῦρος Παπανδρέου

1952-53

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Γεωπονικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν

Πάρις Κοκκίνης       

1953-54

Ναυτιλιακαὶ Μεταφοραὶ

Στέφανος Μακρυμίχαλος

1954-55

Ἀσφάλειαι

Στέφανος Μακρυμίχαλος

1955-56

Ἀσφάλειαι

Ἰωάννης Αἰλιανὸς  

1956-57

Ἰατρική, Ὀδοντιατρική

Ἀνδρέας Γεωργαλᾶς           

1957-58

Δημοσία Διοίκησις

Ἀνδρέας Γεωργαλᾶς           

1958-59

Δημοσία Διοίκησις

Παναγῆς Σολομὸς  

1959-60

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Μηχανῶν Γραφείου

Βασίλειος Κόλιας    

1960-61

Χρηματιστηριακὰ

Βασίλειος Κόλιας    

1961-62

Χρηματιστηριακὰ

Νικόλαος Μαλαγαρδῆς

1962 63

Δίκαιον

Ἀνδρέας Μαχαίρας 

1962-63

Βιομηχανία, Ἐριοβιομηχανία

Ἀνδρέας Μαχαίρας 

1963-64

Βιομηχανία, Ἐριοβιομηχανία

Βασίλειος Βαλαώρας         

1964-65

Δημογραφία, Δημοσία Ὑγεία

Ἀνδρέας Λασκαρᾶτος

1965-66

Ἐκπαίδευσις, Τουριστικὴ Ἐκπαίδευσις

Κωνσταντῖνος Ἀποσκίτης

1966-67

Ἰατρική, Ὀφθαλμολογία

Χρῆστος Σολομωνίδης

1967-68

Λογοτεχνία

Πᾶνος Σκούρας       

1968-69

Βιομηχανία, Κατασκευαὶ Μηχανημάτων

Εὐάγγελος Καραμπέτσος

1969-70

Δημοσία Διοίκησις

Σπῦρος Μπενετᾶτος           

1970-71

Ἰατρικἠ, Ἀκτινολογία

Κωνσταντῖνος Βερεκέτης

1971-72

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Ὑγραερίων

Δημήτριος Τριποδάκης

1972-73

Ἀρχιτεκτονική, Ἀρχιτέκτων

Εὐάγγελος Καραμπέτσος

1973-74

Δημοσία Διοίκησις

Γεώργιος Τσιμπούκης

1974-75

Βιομηχανία, Βιομηχανία Χρωμάτων

Γεώργιος Φιλιππόπουλος

1975-76

Ἰατρική, Ψυχιατρική

Ἰωάννης Τεγόπουλος

1976-77

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ε.Μ.Π.

Ἀλέκος Κωνσταντίνης

1977-78

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Ὑφασμάτων

Κωνσταντῖνος Βερεκέτης

1978-79

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Ὑγραερίων

Γεώργιος Τσιμπούκης

1979-80

Βιομηχανία, Βιομηχανία Χρωμάτων

Ἀλέκος Γιάκας         

1980-81

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Ὑγραερίων

Ἀλέκος Κωνσταντίνης

1981-82

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Ὑφασμάτων

Κωνσταντῖνος Ρίγγας

1982-8

Μεταφοραί, Ἐπιβατηγὸς Ναυτιλία

Θεόδωρος Καραγκούνης

1983-84

Δίκαιον

Νικηφόρος Μαρτᾶκος

1984-85

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Χρωμάτων

Παντελῆς Ἐλματζιόγλου

1985-86

Ἰδιωτικὴ Ἐπιχείρησις, Τηλεοπτικαὶ Ἐπιχειρήσεις

Φώτιος Γαϊτᾶνος     

1986-87

Βιομηχανία, Ἠλεκτρικὰ Εἴδη

Περικλῆς Ραϋμόνδος          

1987-88

Χρηματιστηριακὰ

Σωτήριος Ράπτης    

1988-89

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Σωτήριος Ράπτης    

1989-90

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Σωτήριος Ράπτης    

1990-91

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Θεόδωρος Καραγκούνης

1991-92

Δίκαιον

Κυριᾶκος Στριγγάρης

1992-93

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Κυριᾶκος Στριγγάρης        

1993-94

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Τζώνης Κωνσταντινίδης

1994-95

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Ξυλείας,

Γεώργιος Ἀδόσογλου          

1995-96

Ἐμπόριον, Εἰσαγωγαὶ Μηχανημάτων

Τζώνης Κωνσταντινίδης

1996-97

Ἐμπόριον, Ἐμπόριον Ξυλείας

Ἰωάννης Ξενάκης   

1997-98

Ναυτιλακαὶ Ἐπιχειρήσεις

Δημήτριος Ζορμπαλᾶς

1998-99

Ἰδιωτικὴ Διοίκησις

Βασίλειος Πετρόπουλος

1999-00

Ἰατρική, Ὀρθοπεδική

Ἀλέξανδρος Κάζογλης

2000-01

Δημοσία Διοίκησις, Νομικὰ

Ἀθανάσιος Κοντοθανάσης

2001-02

Δίκαιον

Τάσος Παπαϊωάννου

2002-03

Ἐκτελωνισμὸς

Δημήτριος Τσιμπούκης

2003-04

Βιομηχανία, Βιομηχανία Χρωμάτων

Δημήτριος Τσιμπούκης

2004-05

Βιομηχανία, Βιομηχανία Χρωμάτων

Δημήτριος Τσιμπούκης

2005-06

Βιομηχανία, Βιομηχανία Χρωμάτων

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος

2006-07

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ε.Μ.Π.

Βασίλειος Βάρσος   

2007-08

Ἰατρική, Νευροχειρουργική

Βασίλειος Βάρσος   

2008-09

Ἰατρική, Νευροχειρουργικὴ

Βασίλειος Βάρσος   

2009-10

Ἰατρική, Νευροχειρουργικὴ

Ἀθανάσιος Κοντοθανάσης

2010-11

Δίκαιον

Σωτήριος Ράπτης    

2011-12

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Σωτήριος Ράπτης    

2012-13

Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις, Ἰατρικὴ Σχολὴ Π.Α.

Γιάννης Βαρότσος

2013-14

Δίκαιο

Γιάννης Βαρότσος

2014-15

Δίκαιο

Ιωάννης Κατσογιάννης

2015-16

Οικονομικά

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©