ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Τὸ Περιοδικὸν τοῦ  Ὁμίλου μας...

     
     

ΙΔΡΥΣΙΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΥΜΝΟΙ
ΚΑΜΠΑΝΑ 100ΕΤΙΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 75ΕΤΙΑΣ

 

Ἀπὸ τὸ 1955, ὁ Ὅμιλός μας ἐκδίδει ἀνελλιπῶς τὸ δεκαπενθήμερον Περιοδικὸν του, τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται πρὸς ὅλα τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου καθὼς καὶ εἰς τοὺς Ὁμίλους ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ φίλους, ἐφημερίδες καὶ περιοδικά. Ἀποτελεῖ τὸ καλύτερον μέσον ἐνημερώσεως γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Ρόταρυ εἰς τὴν Ἑλλάδα.

 

 
   

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©