ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου

 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΟ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Οι δραστηριότητες του Ομίλου, κατά τη διάρκεια της πολυετούς του παρουσίας, είναι ποικίλες με προεξάρχουσα το ανθρωπιστικό έργο αυτού για το οποίο έχει αναγνωρισθεί από πολλούς φορείς της χώρας.

Τὸ ἀνθρωπιστικὸ ἔργο τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν διακρίνεται σὲ ἐθνικὸ καὶ σὲ διεθνές. Ὁ πρωταρχικὸς σκοπὸς τοῦ ἔργου του εἶναι ἡ ὑποστήριξη τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου μας. Παράλληλα, ὁ Ὅμιλός μας ἐπιβραβεύει καὶ τὰ ἄτομα ἐκεῖνα ἤ τοὺς φορεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν προσφορὰ τους συμβάλλουν στην εξυπηρέτη των ἀναγκών τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©