ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Η 36η Εκδήλωση της απονομής του Βραβείου Leonardo DaVinci...

 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΟ
DA VINCI 2011
DA VINCI 2010
DA VINCI 2009
DA VINCI 2000
DA VINCI 1991
DA VINCI 1982
DA VINCI 1977
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν, συμμετεῖχε στὶς ἐκδηλώσεις τῆς 36ης ἐτήσιας ἀπονομῆς τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Βραβείου “Leonardo da Vinci” στὴν Βιέννη τῆς Αὐστρίας, στὶς 28-29-30 Μαΐου 2010. Ἡ ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου ἔγινε στὶς 29 Μαΐου στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης.

 

Ἄποψις τῆς Αἴθουσας Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης

 

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Δρ. Julius Brennecke, για τη διάκριση του στον τομέα μοριακής γενετικής.

Ὁ Julius Brennecke γεννήθηκε τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1975 στὸ Μόναχον τῆς Γερμανίας. Ἐσπούδασε Βιολογία στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Χαϊ­δελ­βέργης τῆς Γερμανίας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπέκτησε διδακτορικὸν στὸν τομέα τῆς μοριακῆς γενετικῆς τοῦ ἰδίου Γερμανικοῦ Πανεπιστημίου. Τὸ 2005 μετέβη στὶς Η.Π.Α. ὅπου παρέμεινε ἐπὶ τρία ἔτη καὶ ἐργάσθη ὡς διδά­κτωρ στὸ Cold Spring Harbor Laboratories τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Harvard τῆς Βοστόνης. Ἀπὸ τὸ 2009 εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδος τοῦ Ἰνστιτούτου Μοριακῆς Βιοτεχνολογίας τῆς Βιέννης.

 

 Ἡ ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου ἀπὸ τὸν Πρύτανην κ. Peter Skalicky ....

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©