ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Η 26η Εκδήλωση της απονομής του Βραβείου Leonardo Da Vinci...

 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΟ
DA VINCI 2011
DA VINCI 2010
DA VINCI 2009
DA VINCI 2000
DA VINCI 1991
DA VINCI 1982
DA VINCI 1977
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Περιοδικὸν τοῦ Ὁμίλου, Ἀρ. Δελτίου 9/9-10-11.6.2000))

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ LEONARDO DA VINCI

ΑΘΗΝΑΙ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

 

Συναθλοθέται Ὅμιλοι :

 

ΑΘΗΝΩΝ, ΒΙΕΝΝΗΣ-RING, ΤΟΥΡ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΜΑΔΡΙΤΗΣ

 

Τιμηθείς :

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ, Ζωγράφος

 

 

 

Τοῦ Προέδρου τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν

Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΕΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΝ

Κύριον  ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΝ

Ἐννέα χῶρες τιμοῦν τὸ ταλέντο, τὰ νειᾶτα καὶ τὶς ἄριστες προοπτικὲς ἐξελίξεως ἑνὸς νεαροῦ Ἕλληνα καλλιτέχνη : Τοῦ Ζωγράφου Νικολάου Φραντζολᾶ. Ἐδῶ καὶ 26 χρόνια οἱ Ροταριανοὶ Ὅμιλοι Ἀθηνῶν, Ἄμστερνταμ, Βιέννης, Βρυξελλῶν, Βύρτσμπουργκ, Λονδίνου, Μαδρίτης, Τούρ καὶ Φλωρεντίας, ἔχουν ἀθλοθετήσει ἕνα πανευρωπαϊκὸν βραβεῖον μὲ τὸ ὄνομα «Leonardo Da Vinci», ποὺ ἀπονέμεται ἐκ περιτροπῆς κάθε χρόνο σὲ μία ἀπὸ τὶς πόλεις αὐτὲς σὲ ἀνερχόμενον καλλιτέχνην ἤ ἐπιστήμονα. Τὸ βραβεῖον αὐτό, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ Μετάλλιον καὶ Δίπλωμα ἐκ Περγαμηνῆς, συνοδεύεται ἀπὸ μεγάλο χρηματικὸν ποσόν.

Ἐφέτος ἡ 26η ἀπονομὴ τοῦ βραβείου ἔγιναν εἰς τὴν Ἀθήνα ἀπὸ 9-11 Ἰουνίου καὶ γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἔφθασαν εἰς τὴν Πρωτεύουσα πολλοὶ ξένοι ἀπὸ τὶς 9 χῶρες, γιὰ τὶς τριήμερες ἐκδηλώσεις, κορυφαία τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀπονομή.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος ἐπέδωσε τὸ Βραβεῖον Leonardo Da Vinci εἰς τὸν νεαρὸν Ἕλληνα Ζωγράφον κύριον Νικόλαον Φραντζολᾶν. Ἡ τελετὴ ἀπονομῆς ἔγινε εἰς τὴν Αἴθουσαν Γερουσίας τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, παρουσίᾳ 300 διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς Εὐρώπης καὶ γνωστῶν ἐπωνύμων Ἑλλήνων ἐκ τοῦ πολιτικοῦ, πνευματικοῦ, ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου καθὼς καὶ πολλῶν δημοσιογράφων καὶ μέσων ἐνημερώσεως. Τὴν τελετὴν ἀπονομῆς παρηκολούθησαν ὁ τ. Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ κυρία Ἰωάννου Γρίβα, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος πρ. Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας, Μητροπολίτης Πισιδίας Δρ. Μεθόδιος, ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Προεδρίας κύριος Κωστῆς Αἰλιανός, οἱ Πρέσβεις τῶν χωρῶν Γερμανίας κύριος Karl Heinz Huhna, Ὁλλανδίας κύριος Paul Brouwer καὶ Ἰταλίας κύριος P. Kiseridis καθὼς καὶ πολλοὶ ἄλλοι Ἑλληνες καὶ Εὐρωπαῖοι, Τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκδηλώσεως ἔκαμεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν Καθηγητὴς κύριος Βασίλειος Πετρόπουλος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε γιὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ Βραβείου, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ρόταρυ, ἐπ. Πρόξενος τῆς Φινλανδίας Τζώνης Κωνσταντινίδης, ὁ ὁποῖος καὶ ἐπαρουσίασε τὸν βραβευόμενον ζωγράφον καθὼς καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ροταριανῶν Ὁμίλων τῆς Βιέννης καὶ τῆς Φλωρεντίας.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος, ἀφοῦ ἐπέδωσε τὸ Βραβεῖον εἰς τὸν ζωγράφον κ. Νῖκον Φραντζολᾶν, τὸν συνεχάρη θερμότατα καθὼς καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἐννέα χωρῶν γιὰ τὴν ὡραίαν πρωτοβουλίαν ποὺ πραγματοποιήθηκε γιὰ 4ην φορὰν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ 26ην εἰς τὴν Εὐρώπην.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωστῆς Στεφανόπουλος ἐπιδίδει τὸ βραβεῖον LdVinci (2000) εἰς τὸν τιμώμενον Ζωγράφον κ. Νικόλαον Φραντζολᾶν.

Διακρίνεται ἀριστερὰ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου  Καθηγητὴς  Βασίλειος Πετρόπουλος

 

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΦΙΛΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ.........

...... Εἰς τὴν πόλιν τῆς Σοφίας, τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Εἰρήνης, εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρόνια ὑπηρετεῖ τὸν Ἄνθρωπον, καλλιεργεῖ τὸ Πνεῦμα καὶ τὴν Τέχνην καὶ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς Εἰρήνης.

Ὁ Ξένιος Ζεῦς, προστάτης τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ οἰκοδεσπότης, σᾶς ὑποδέχεται κάτω ἀπὸ τὸν ἱερὸν βράχον τῆς Ἀκροπόλεως μὲ αἰσθήματα φιλίας καὶ ἀγάπης καὶ συμμετέχει εἰς τὴν σημερινὴν μας προσπάθειαν γιὰ τὴν ἐπικράτησιν τῶν αἰωνίων ἠθικῶν ἀξιῶν, ὅπως πρωτοακούσθηκαν εἰς τὴν Ἀρχαίαν Ἀθήνα ἀπὸ τοὺς μεγάλους στοχαστὰς τῆς ἀνθρωπότητος τὸν Αἰσχῦλον, τὸν Σοφοκλῆ, τὸν Εὐριπίδην.

Ἡ σημερινὴ μας συνάντησις, ἄς εἶναι μιὰ νέα Ἀμφικτυονία γιὰ τὸν ταραγμένο κόσμο μας καὶ μιὰ ἀκόμη προσφορὰ εἰς τὴν εἰρήνη, μέσα ἀπὸ τὴν Τέχνη καὶ τὸν Πολιτισμὸν καὶ μέσα ἀπὸ τὴν φιλίαν τῶν λαῶν, ὅπως αὐτὴ σφυριλατεῖται εἰς τὸ Ρόταρυ καὶ τὰ ἰδανικὰ του. Οἱ Ἕλληνες Ροταριανοὶ σᾶς καλωσορίζουν εἰς τὴν ὄμορφη Ἀθήνα καὶ σᾶς εὔχονται ἐγκάρδια Καλὴ διαμονή.

         Καθηγ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                               ΤΖΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

                                 Πρόεδρος Ρ.Ο.Α.                                                        Διοικητὴς 2470 Περιφερείας

 

 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ LEONARDO DA VINCI

ΣΤΟΝ ΤΙΜΩΜΕΝΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

 

Σύντομον βιογραφικόν :

Ὁ Ζωγράφος Νικόλαος Φραντζολᾶς ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἀθήνα τὸ 1962. Ἐσπούδασε Ζωγραφικὴ στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν ἀποφοιτήσας μὲ ἄριστα καὶ ἐν συνεχείᾳ Σκηνογραφία μὲ ὑποτροφία τοῦ Ι.Κ.Υ. Εἰς τὸ ἐνεργητικὸν του μέχρι τώρα ἔχει ἐννέα (9) ἀτομικὲς ἐκθέσεις, ἔχει λάβει μέρος σὲ εἰκοσιτέσσαρες (24) ὁμαδικὲς ἐκθέσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν. Ἔχει φτιάξει τὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούμια γιὰ δύο ταινίες καὶ ἔχει εἰκονογραφήσει πέντε (5) βιβλία. Ἔργα του ἤδη εὑρίσκονται σὲ ἰδιωτικὲς καὶ δημόσιες συλλογὲς εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν, ὅπως εἰς τὴν συλλογὴν ἔργων τέχνης τῆς Citibank Private Bank τοῦ Λονδίνου, εἰς τὴν Eurobank, εἰς τὸ Μουσεῖον Βορρέ. Ζῆ καὶ ἐργάζεται εἰς τὴν Ἀθήνα.

 

 

Ἐπιτροπὴ Leonardo Da Vinci τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν :

Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατε, Κύριοι Πρέσβεις, Κύριου Ὑπουργοί, Κυρίες καὶ Κύριοι. Γιὰ τὸ θαυμάσιον ἔργον τοῦ ζωγράφου Νίκου Φραντζολᾶ, γιὰ τὶς ἀναρρίθμητες διθυραμβικὲς κριτικὲς ποὺ ἔχουν γραφῆ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς σταδιοδρομίας του μέχρι σήμερα καὶ γιὰ τὸ σπουδαῖον εἰκαστικὸν ἔργον του ποὺ εἴχαμε τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀποθαυμάσουμε καὶ νὰ χειροκροτήσουμε καὶ κυρίως, για τὸ «πιστεύω» του εἰς ὴν Τέχνην, ποὺ καταγράφει εἰς ἕναν κατάλογον ἐκθέσεών του, καὶ ποὺ μᾶς λέγει λακωνικά :

«Ζωγράφισα μορφὲς καθημερινές, ἀγόρια καὶ κορίτσια σύγχρονα,

τὰ στόλισα μὲ στεφάνια πικροδάφνης καὶ κισὸ καὶ τὰ ἔβαλα

μπροστὰ ἀπὸ σύμβολα καὶ μνῆμες ἄλλων καιρῶν,

κόντρα στὴν ἀμνησία ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν.

Ἡ σημερινὴ μας ὕπαρξη ἀναζητᾶ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ

τὴν ἱστορικὴ μας ταυτότητα»

 ἡ Ἐπιτροπὴ κρίσεως τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν ἀπεφάσισε ὁμοφώνως καὶ ἀπονέμει τὸ Βραβεῖον Leonardo da Vinci 2000 εἰς τὸν ζωγράφον κύριον Νῖκον Φραντζολᾶν, εὐχόμενη ὑγείαν, εὐτυχίαν καὶ λαμπρὲς ἐπιτυχίες εἰς τὴν ζωὴν του, ἐπ’ἀγαθῷ τῆς Πατρίδος μας καὶ εἰς δόξαν Θεοῦ».

ΤΖΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς L.d. Vinci Ρ.Ο. Ἀθηνῶν

Διοικητὴς 2470 Περιφερείας

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατε, Κυρίοι Πρέσβεις, Κυρίες, δεσποινίδες καὶ Κύριοι, αἰσθάνομαι βαθύτατα συγκινημένος γιὰ τὴν χαρὰ ποὺ μοῦ δίδετε καὶ τὸ βραβεῖον ποὺ μοῦ ἀπονέμεται. Ἡ ἐκλογὴ μου ἦταν γιὰ μένα μιὰ μεγάλη εὐχάριστη ἔκπληξι, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ μεγάλη τιμή, τὴν ὁποίαν συναισθάνομαι βαθύτατα καὶ διὰ τὴν ὁποίαν σᾶς εὐχαριστῶ ἀπὸ βάθους καρδίας. Εἶναι βέβαιον, ὅτι τὸ βραβεῖον αὐτὸ προερχόμενον ἀπὸ Ροταριανοὺς ἐννέα χωρῶν μὲ τὸ γνωστὸν κῦρος καὶ τὴν ἀκτινοβολίαν τους, θὰ ἐνισχύση τὶς προσπάθειές μου καὶ θὰ μὲ βοηθήση νὰ συνεχίσω τὸ δύσκολον δρόμο τῆς Τέχνης. Εὐχαριστῶ καὶ πάλιν ὅλους σᾶς γιὰ τὴν τιμητικὴν παρουσίαν σας καθὼς καὶ τὴν Ἐπιτροπὴν ποὺ μὲ ἐπέλεξε καὶ ὅλους τοὺς Ροταριανοὺς καὶ γιὰ τὸ Βραβεῖον καὶ γιὰ τὰ καλὰ λόγια ποὺ ἀκούσθηκαν καὶ τὰ ὁποῖα σφραγίζουν καθοριστικὰ τὴν σταδιοδρομίαν μου καὶ δημιουργοῦν ἕναν σταθμὸν καὶ μιὰν ἀφετηρίαν συγχρόνως εἰς τὴν καλλιτεχνικὴ μου πορείαν. Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ Σᾶς εὐγνωμονῶ.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©