ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Βραβεῖον «Κωνσταντίνου & Σμαράγδας Βερεκέτη...

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΡΕΚΕΤΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 2010
ΚΑΘΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2010
ΕΚΕΔΙ 2011-12

Τὸ 1985 ἐθεσπίσθη τὸ «Βραβεῖον Κωνσταντίνου καὶ Σμαράγδας Βερεκέτη» ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον Κωνσταντῖνον Βερεκέτην, Προπρόεδρόν (δίς) τοῦ Ὁμίλου μας καὶ Προδιοικητὴν τῆς 247 ἑνιαίας Ἑλληνικῆς Περιφερείας καὶ συνοδεύεται ἀπὸ χρηματικὸν ποσόν. Μέχρι σήμερον ἔχουν γίνη δέκα ἀπονομὲς αὐτοῦ τοῦ βραβείου.

           

Ὁ τ. Πρωθυπουργὸς καὶ Πρόεδρος Α.Π. ἐπὶ τιμ κύριος Ἰωάννης Γρίβας

ἐπιδίδει τὸ Μετάλλιον καὶ τὸ δίπλωμα εἰς τὸν φοιτητὴν κ. Θεόδωρον Κουσκουλιάνον

 

Τιμηθέντες μὲ τὸ βραβεῖον «Σμαράγδα Βερεκέτη»

 

 

ΤΙΜΗΘΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1η

Ἐδόθη ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν σὲ Ὀρθόδοξον Μοναχὴν εἰς Ἀφρικὴν

Δεκέμβριος 1985

2α

Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὴ Κοινότης Coventry, Ἀγγλίας

28-30 Ἰανουαρίου 1988

3η

Σοφοκλῆς Χρήστου, Ζωγράφος

3 Μαρτίου 1992

4η

Γιῶργος Θέμελης, Πιανίστας

9 Μαΐου 1995

5η

Πέτρος Γαϊτᾶνος, Τραγουδιστὴς

17 Δεκεμβρίου 1996

6η

Ἄννα Φόνσου, Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «Σπίτι τοῦ Ἠθοποιοῦ»

12 Ἰανουαρίου 1999

7η

Οἶκος Τυφλῶν &

Ἕλληνες Γιατροὶ χωρὶς Σύνορα

11 Ἰανουαρίου 2000

8η

Ἄσυλον Ἀνιάτων

21 Μαΐου 2002

Στυλιανὸς Κυμπουρόπουλος, Φοιτητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Π. Α.

7 Δεκεμβρίου 2004

10η

Θεόδωρος Κουσκουλιᾶνος, Φοιτητὴς Ε.Μ.Π.

5 Δεκεμβρίου 2006

11η

Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Καρκίνο "ΦΛΟΓΑ"

12 Ιανουαρίου 2010

12η

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)

11 Ιανουαρίου 2011

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©