ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Βραβεῖον «Νικολάου καὶ Κυριακούλας Ἡγουμενάκη»

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΡΕΚΕΤΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 2010
ΚΑΘΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2010
ΕΚΕΔΙ 2011-12

Τὸ 1999 ἐθεσπίσθη τὸ ἐτήσιον «Βραβεῖον Νικολάου & Κυριακούλας Ἡ­γου­με­νάκη» ἀπὸ τὸν Ροτ. Νικόλαον Ἡγουμενάκην, Καθηγητὴς Τ.Ε.Ι. Ἀ­θηνῶν καὶ τὴν σύζυγόν του Κυριακούλα Ἡγουμενάκη. Ὁ σκοπὸς τοῦ Βρα­βείου, πέραν καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως, ἦταν ἡ ἅμιλ­λα καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς τουριστικῆς συνειδήσεως τῶν μελλοντικῶν στε­λεχῶν εἰς τὸν τομέα τῶν Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων. 

            Τιμηθέντες μὲ τὸ βραβεῖον «Κυριακούλας καὶ Νικολάου Ἡγουμενάκη».

 

Ἐξ ἀριστερῶν : Τὸ ζεῦγος Νικολάου & Κυριακούλας Ἡγουμενάκη

μὲ τὸ Προεδρεῖο τοῦ Ὁμίλου, ἐπισήμους καὶ τοὺς βραβευθέντας

 

 

ΤΙΜΗΘΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1η

·        Μιλτιάδης Ἀνδρέου, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Βραβεῖον)

·        Ἐλευθερία Γκριμπᾶ, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Ἔπαινος)

19 Ἰανουαρίου 1999

2η

·        Δανάη-Ἀθηνᾶ Ρομποπούλου, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν(Βραβεῖον).

·        Γεωργία Ἀσκιάν-‘Ασκιανάκη, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Βραβεῖον).

·        Ζωὴ Ζάρδα, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Ἔπαινος)

·        Εἰρήνη Δρόσου, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Πανεπιστημίου Herfordshire (Ἔπαινος)

6 Φεβρουαρίου 2000

3η

·        Ἐλευθερία Γκριμπᾶ, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Βραβεῖον)

·        Κωνσταντῖνα Ἀρπατζόγλου, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Ἔπαινος)

·        Δημήτριος Γκούβης, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Ἔπαινος)

·        Γεώργιος Χαμᾶκος, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πατρῶν (Ἔπαινος)

27 Φεβρουαρίου 2001

4η

·        Παναγιώτα Δημητρακάκη, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Βραβεῖον)

·        Σταῦρος Χατζημαρινάκης, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Βραβεῖον)

·        Σταματικὴ Μαστοράκη, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Ἔπαινος)

·        Ἄννα Στάθη, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Ἔπαινος)

·        Χρυσούλα Λιόντου, Πτυχιοῦχος Τμήματος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν (Ἔπαινος)

2 Ἀπριλίου 2002

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©