ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Το ανθρωπιστικό έργο του Ομίλου σε Διεθνές Επίπεδο

 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΟ
DA VINCI 2011
DA VINCI 2010
DA VINCI 2009
DA VINCI 2000
DA VINCI 1991
DA VINCI 1982
DA VINCI 1977
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Πανευρωπαϊκὸ Βραβείο Leonardo da Vinci

α)        Ἱστορία τοῦ θεσμοῦ

Τὸ Πανευρωπαϊκὸν Βραβεῖον Leonardo da Vinci προτάθηκε ὡς ἰδέα πρὸς κα­θιέ­ρωσιν τὸ 1974 ἀπὸ τὸν Ρο­ταριανὸν Ὅμιλον Φλωρεντίας Ἰταλίας εἰς τοὺς Ὁμίλους Ἀθη­νῶν Ἑλλάδος, Βιέννης-Ring Αὐστρίας καὶ Tours Γαλλίας καὶ τὸ ἔτος 1975 ἀπενεμήθη γιὰ πρώτη φορὰ εἰς τὴν πόλιν τῆς Φλωρεντίας. Τὸ Βραβεῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ Μετάλλιον μετὰ τιμητικοῦ ἐκ Περγαμηνῆς Διπλώματος καὶ συνοδεύεται ἀπὸ χρηματικὸ ποσόν. Φέρει τὸ ὄνομα τοῦ γίγαντος καλλιτέχνου καὶ ἐπιστήμονος τῆς Ἀναγεννήσεως Leonardo da Vinci.

            Τὸ Πανευρωπαϊκὸν αὐτὸ Βραβεῖον ἀπονέμεται εἰς ἀνερχόμενους ἐπιστήμονας ἤ καλλιτέχνας. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ Βραβείου : Νὰ βοηθήση, κυρίως ἠθικῶς, καὶ νὰ ἐνθαρρύνη τοὺς νέους ἐπιστήμονες ἤ καλλιτέχνες καὶ νὰ προβάλη τὸ ἔργον τους. Μὲ τὸ Βραβεῖον αὐτὸ τιμᾶται ὄχι μόνον ἡ κορυφαία καλλιτεχνικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ μεγαλοφυΐα τοῦ μεγάλου τέκνου τῆς Ἀναγεννήσεως, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ οἱ Ἐπιστῆμες καὶ οἱ Τέχνες εἰς τὴν σημερινὴ ἐποχή, καὶ μάλιστα εἰς τὸ πρόσωπο νέων ἀνθρώπων ποὺ ἀγωνίζονται διὰ νὰ ἐπιτύχουν εἰς τὸν ἐπαγγελματικὸν στῖβον τῆς ζωῆς.

            Σήμερα συμ­με­τέ­χουν 10 Ὅμιλοι ἀπὸ δέκα ἀντίστοιχες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Οἱ συμμε­τέχοντες Ὅμιλοι εἶναι (τὸ ἔτος ἐντὸς παρενθέσεως ἀναφέρεται εἰς τὴν ἔνταξί τους εἰς τὸ βραβεῖον) :

 

Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, Ἑλλάς (1975) Ρ.O. Βρυξελλῶν, Βέλγιον (1983)
Ρ.Ο. Φλωρεντίας, Ἰταλία (1975) Ρ.Ο. Würzburg, Γερμανία (1984)
Ρ.Ο. Tours, Γαλλία (1975)   Ρ.Ο. Λονδίνου, Ἀγγλία (1984)
Ρ.Ο. Wien-Ring, Αὐστρία (1975) Ρ.Ο. Ἄμστερνταμ, Ὁλλανδία (1989)
Ρ.Ο. Μαδρίτης, Ἱσπανία (1981) Ρ.Ο. Δουβλίνου, Ἰρλανδία (2006)

             Ἡ ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου γίνεται ἐκ περιτροπῆς σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς δέκα πόλεις, ἕδρες τῶν Ροταριανῶν Ὁμίλων τῆς Εὐρώπης.

            Εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ Βραβεῖον Leonardo Da Vinci ἔχει ἀπονεμηθῆ πέντε φορές :

1)   Ἀπὸ τὸν Ἀκαδημαϊκὸν Ν. Χατζηκυριᾶκον Γκίκα εἰς τὴν αἴθουσα τῆς Ἀρ­χαι­ο­λο­γικῆς Ἑταιρείας τὸ ἔτος 1977.

2)   Ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστον Κωνσταντῖνον Τσάτσον εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς τὸ 1982.

3)   Ἀπὸ τὸν τ. Πρωθυπουργὸν κ. Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην εἰς τὸ Ἡρώδειον τὸ 1991 καὶ

4)   Ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς τὸ 2000.

5)   Ἀπὸ τὸν πρ. Πρωθυπουργό κ. Ιωάννη Γρίβα  εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς τὸ 2009.

 

β)         Τιμηθέντες μὲ τὸ βραβεῖον «Leonardo Da Vinci» 

α/α

Ροταρ. Ὅμιλος

Ἔτος

Τιμηθεὶς

1

Φλωρεντίας

1975

Ben Long, Ζωγραφικὴ

2

Tours

1976

Jean Guillaume, Ἱστορία Τέχνης

3

Ἀθηνῶν

1977

Σταῦρος Βαλασάκης &

Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος,  Γλυπτικὴ

4

Wien-Ring

1978

Otto Prohaska, Μηχανικὴ τῆς Βιολογίας

5

Φλωρεντίας

1979

Alberto Bologni, Μουσικὴ

6

Tours

1980

Claude Nodion, Μικροβιολογία

7

Μαδρίτης

1981

Ferdinando Lopez Vera, Γεωλογία

8

Ἀθηνῶν

1982

Δημήτριος Σγοῦρος, Πιανίστας

9

Wien-Ring

1983

Ingeborg Hochmair-Desoyer, Ἀκουστικὴ

10

Φλωρεντίας

1984

Giovanni Bonvicini, Πυρηνικὴ Φυσικὴ

11

Tours

1985

Patrick Blettery, Ἀρχιτεκτονικὴ

12

Bruxelles

1986

Elskens -  Misra,  Ἀστροφυσικὴ

13

London

1987

Evelyn Glennie, Μουσικὴ

14

Würzburg

1988

Dietrich Lorke, Ἀνατομία

15

Madrid

1989

Julian Agust Sanchez, Νευροχημεία

16

Amsterdam

1990

Joost van den Toorn, Γλυπτικὴ

17

Ἀθῆναι

1991

Λεωνίδας Καβᾶκος, Μουσικὴ

18

Wien-Ring

1992

Helmut Deubner, Ἀρχιτεκτονικὴ

19

Tours

1993

Frederic Patat, Μηχανικὴ

20

Firenze

1994

Fabrizio Rossi Prodi, Ἀρχιτεκτονικὴ

21

Bruxelles

1995

John Schmidt, Μουσικὴ

22

London

1996

Joanna Quinn, Γραφιστικὴ

23

Würzburg

1997

Klaus Ospald, Μουσικὴ

24

Madrid

1998

Εἰς Ὁμάδα Ἐφευρετῶν

25

Amsterdam

1999

Benoit Hermans, Ζωγραφικὴ

26

Ἀθῆναι

2000

Νικόλαος Φραντζολᾶς, Ζωγραφικὴ

27

Wien-Ring

2001

Renate Motschnig, Μαθηματικὰ

28

Tours

2002

F. Brochet, Οἰνολογία

29

Florence

2003

Roberto Vittori, Ἀστροναυτικὴ

30

Brussels

2004

Françoise Rosier, Συντήρησις Ἔργων Τέχνης

31

London

2005

Sisdel Dorph-Jensen, Ἀργυροχοΐα

32

Würzburg

2006

Rebeca Basile, Ζωολογία

33

Madrid

2007

Emilio Benito Garcia, Νοσηλευτικὴ

34

Amsterdam

2008

Ties Rijcken, Μηχανική

35

Ἀθῆναι

2009

Διονύσιος Γραμμένος, Μουσική (Κλαρινέτο)

36

Wien-Ring

2010

Julius Brennecke, Μοριακή Βιοτεχνολογία

37

Δουβλίνου

2011

David O’Reilly, Γραφιστική

38

Tours

2012

Nicolas Monmarché, Πληροφορική-Έρευνα

39

Φλωρεντίας

2013

Nicola Salvioli, Συντήρηση Ιστορικών Μνημείων

40

Βρυξελλών

2014

Monique Weis, Ιστορία

 

γ)  Χρήσιμες συνδέσεις

 Ἱστοσελίδα τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Βραβείου Leonardo Da Vinci http://www.premioleonardo.eu

Ἱστοσελίδες τῶν συμμετεχόντων Ροταριανῶν Ὁμίλων :

R.C. Firenze                  http://www.rotaryfirenze.org

R.C. Athinai                  http://www.rotary-athinai.org

R.C. London                  http://www.londonrotaryclub.org.uk

R.C. Bruxelles                http://www.rotarybruxelles.be

R.C. Würzburg             http://www.rotary-wuerzburg.de

R.C. Dublin                   http://www.dublinrotary.org

R.C. Amsterdam           http://www.rotary.nl/amsterdam

R.C. Tours                     http://www.rotary-tours.org

R.C. Wien-Ring             --------------------

R.C. Madrid                  --------------------

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©