ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Βραβεύσεις και Τιμητικές Διακρίσεις προς τον Όμιλό μας...

     
     

ΙΔΡΥΣΙΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΥΜΝΟΙ
ΚΑΜΠΑΝΑ 100ΕΤΙΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 75ΕΤΙΑΣ

 

Ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν κατὰ τὴν πολύχρονη παρουσία του ἀπὸ τὸ 1928 μέχρι καὶ σήμερον εἰς τὰ δρώμενα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἔχει παρουσιάση ἕνα πλούσιο ἀνθρωπιστικὸν καὶ κοι­νωνικὸν ἔργον, ἔχοντας ὡς βασικὸ σύνθημα του τὸ «Πρώτιστον τὸ Ὑπηρετεῖν», τὴν συμπαράστασί του πρὸς τὸν ἔχοντα ἀνάγκην συνάνθρωπό μας. Αὐτὴ ἡ πολυετὴς προσπάθειά του ἔχει ἀνα­γνω­ρισθεῖ ἀπὸ κρατικοὺς καὶ ἰδιωτικοὺς φορεῖς τῆς χώρας μας μὲ τὴν ἐπίδοσι βραβείων καὶ ἀναγνωρίσεων.

 

1.

Ἀργυροῦν Μετάλλιον Δήμου Ἀθηναίων

1955

2.

Βραβεῖον Εὐεργεσίας τῆς «Ἑταιρείας Προστασίας Ἀνηλίκων Παίδων»

1966

3.

Χαλκοῦν Μετάλλιον Δήμου Ἀθηναίων

1973

4.

Χρυσοῦν Μετάλλιον «Ἀρχιμήδης» τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἐρευνῶν καὶ Ἐφευρέσεων

1981

5.

«Βραβεῖον τῆς Τάξεως τῶν Ἠθικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Ἐ­πι­στημῶν»

τῆς  Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

1999

 

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©